Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ZÁPISOV NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

02. 09. 2020
1. ročník ŠP VVL, HP
08:30 hod. v P-39 (Anat. posl.)
1. ročník ŠP F
08:00 hod. v P-35 (PCHD)
1. ročník ŠP K DF, K ExF
1. ročník ŠP BKaP DF
1. ročník ŠP CanHip DF, CanHip ExF
1. ročník ŠP TaKP DF
13:00 hod. v P-35 (PCHD)
09. – 16. 09. 2020
ostatné ročníky
08:30 hod. do 11:30 hod. (ŠO)
13:00 hod. do 15:00 hod. (ŠO)
07. 09. 2020
1. ročník ŠP GVM
3. ročník ŠP BSc
08:30 hod. v P-1 (Inf. posl.)
16. 09. 2020
2. ročník ŠP GVM
3. ročník ŠP GVM
4. ročník ŠP ŠP GVM, BSc
08:30 hod. v P-39 (Anat. posl.)
17. 09. 2020
5. ročník ŠP ŠP GVM, BSc
3. ročník ŠP JSP NoŽ
08:30 hod. v P-39 (Anat. posl.)
03. 02. 2021
2. ročník ŠP JSP NoŽ
08:30 hod. v P-1 (Inf. posl.)