Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ZÁPISOV NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

02. 09. 2019
6. ročník ŠP VVL, HP
8.00 hod. v P-35 (PCHD)
1. ročník ŠP VVL, HP
8.30 hod. v P-39 (Anat. posl.)
5. ročník ŠP F
13.00 hod. v P-35 (PCHD)
03. 09. 2019
1. ročník ŠP F
8.00 hod. v P-35 (PCHD)
3. ročník ŠP BKaP
3. ročník ŠP K DF
3. ročník ŠP CanHip DF
4. ročník ŠP K ExF
4. ročník ŠP Canhip ExF
2. ročník ŠP TaKP DF
8.30 hod. v P-1 (Inf. posl.)
2. ročník ŠP CanHip DF a ExF
2. ročník ŠP BKaP DF
2. ročník ŠP K DF a ExF
3. ročník ŠP K ExF
13.00 hod. v P-1 (Inf. posl.)
04. 09. 2019
1. ročník ŠP K DF a ExF
1. ročník ŠP BKaP DF
1. ročník ŠP CanHip DF a ExF
1. ročník ŠP TaKP DF
8.00 hod. v P-35 (PCHD)
2. ročník ŠP F
13.30 hod. v P-35 (PCHD)
05. 09. 2019
2. ročník ŠP VVL, HP
8.30 hod. v P-35 (PCHD)
3. ročník ŠP F
13.00 hod. v P-35 (PCHD)
06. 09. 2019
3. ročník ŠP VVL, HP
8.30 hod. v P-35 (PCHD)
4. ročník ŠP F
13.00 hod. v P-35 (PCHD)
09. 09. 2019
4. ročník ŠP VVL, HP
8.30 hod. v P-35 (PCHD)
5. ročník ŠP VVL
13.00 hod. v P-35 (PCHD)

Upozornenie:

Poplatky k zápisu pre študentov 2. – 6. ročníka (Poistné, Prolongačná známka, Poplatok EMBASE, Zápisné do ročníka), je nutné zaplatiť do 20. 08. 2019. Výšku poplatku a variabilný symbol všetci  študenti nájdu iba v AIS - „Školné a poplatky“. Poplatky je nutné zaplatiť iba bankovým prevodom!

Študentom, ktorí nespĺňajú podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia odporúčame podať si žiadosť o zanechanie štúdia. Žiadosti sa podávajú a akceptujú do 30. 8. 2019 (vrátane). Po tomto termíne študent, ktorý nespĺňa podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia, bude navrhnutý na vylúčenie zo štúdia.