Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V akademickom roku 2019/2020

Akademické slávnosti
Slávnostné otvorenie akademického roku:
16. 09. 2019 v P-34 o 09.00 hod.
Zlatá promócia:
11. 09. 2019 v P-34 o 10.00 hod.
Imatrikulácia:
25. 10. 2019
Prijímacie konanie:
(pre št. programy v slovenskom jazyku)
01. – 05. 06. 2020, náhradný termín 08. 06. 2020
Promócia:
25. a 26. 06. 2020 v Štátnom divadle v Košiciach

ZIMNÝ SEMESTER

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM, BSc) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1.,2.,3.,4. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v zimnom semestri:
Výučba
16. 09. 2019 – 13. 12. 2019
Skúšobné obdobie
16. 12. 2019 – 07. 02. 2020
Výučba v 5. ročníku ŠP farmácia
5 mesačná prax do 31. 12. 2019
Výučba v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
bloková forma od 02. 09. 2019 do 05. 06. 2020
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL a ŠP GVM:
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
5. ročník ŠP GVM
16. 01. 2020
5. ročník ŠP VVL
20. 01. – 24. 01. 2020
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4):
Choroby prežúvavcov
skupina A
skupina 1
skupina B
skupina 4
24. a 25. 10. 2019
28. a 29. 10. 2019
12. a 13. 12. 2019
16. a 17. 12. 2019
Choroby ošípaných
skupina C
skupina 2
skupina D
skupina 3
24. a 25. 10. 2019
28. a 29. 10. 2019
12. a 13. 12. 2019
16. a 17. 12. 2019
Choroby malých zvierat
skupina B
skupina 3
skupina A
skupina 2
24. a 25. 10. 2019
28. a 29. 10. 2019
12. a 13. 12. 2019
16. a 17. 12. 2019
Choroby koní
skupina D
skupina 4
skupina C
skupina 1
24. a 25. 10. 2019
28. a 29. 10. 2019
12. a 13. 12. 2019
16. a 17. 12. 2019
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1., 2. a 4. ročník
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2019 – 11. 09. 2019
2. sústredenie
28. 09. 2019 – 06. 10. 2019
3. sústredenie
04. 11. 2019 – 10. 11. 2019
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
2. sústredenie
05. 10. 2019 – 13. 10. 2019
3. sústredenie
09. 11. 2019 – 17. 11. 2019
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
2. sústredenie
28. 09. 2019 – 06. 10. 2019
3. sústredenie
04. 11. 2019 – 10. 11. 2019
ŠP kynológia - 4. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
2. sústredenie
05. 10. 2019 – 13. 10. 2019
3. sústredenie
09. 11. 2019 – 17. 11. 2019
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2019 – 11. 09. 2019
2. sústredenie
28. 09. 2019 – 06. 10. 2019
3. sústredenie
04. 11. 2019 – 10. 11. 2019
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 2. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
2. sústredenie
28. 09. 2019 – 06. 10. 2019
3. sústredenie
04. 11. 2019 – 10. 11. 2019
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
1. sústredenie
03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
2. sústredenie
05. 10. 2019 – 13. 10. 2019
3. sústredenie
09. 11. 2019 – 17. 11. 2019
Skúšobné obdobie
Začína ukončením študijného predmetu v blokovej výučbe.

Letný SEMESTER

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM, BSc) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1., 2., 3. a 4. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 2. a 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v letnom semestri:
Výučba
10. 02. 2020 – 08. 05. 2020
Skúšobné obdobie
11. 05. 2020 – 14. 07. 2020
17. 08. 2020 – 31. 08. 2020
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP BKaP
do 20. 03. 2020
ŠP F, K, TaKP, CanHip, GVM, BSc, JSP NoŽ
do 03. 04. 2020
ŠP VVL, HP
do 17. 04. 2020
Termíny skúšok a štátnych skúšok:
2. ročník ŠP trh a kvalita potravín
Výučba:
do 20. 03. 2020
Skúšky za 2. ročník:
do 07. 05. 2020
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
18. 05. – 21. 05. 2020
3. ročník ŠP kynológia
Výučba:
do 20. 03. 2020
Skúšky za 3. ročník:
do 07. 05. 2020
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
18. 05. – 20. 05. 2020
3. ročník ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Výučba:
do 20. 03. 2020
Skúšky za 3. ročník:
do 15. 05. 2020
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
21. 05. – 22. 05. 2020
3. ročník ŠP bezpečnosť krmív a potravín
Výučba:
do 20. 03. 2020
Skúšky za 3. ročník:
do nástupu na príslušnú štátnu skúšku
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín a obhajoba záverečnej práce
04. 05. 2020
Správna výrobná prax pri výrobe potravín
03. 06. 2020
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 1. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
02. 01. – 24. 01. 2020
Štátna skúška:
Farmaceutická chémia
Farmakológia a toxikológia
Farmakognózia
27. 01. – 31. 01. 2020
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 2. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
03. 02. – 07. 05. 2020
Štátna skúška:
Farmaceutická technológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Obhajoba záverečnej práce
11. 05. – 15. 05. 2020
Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
5. ročník ŠP BSc
04. 06. – 05. 06. 2020
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
5. ročník ŠP GVM, BSc
5. ročník ŠP VVL
02. 07. – 03. 07. 2020
06. 07. – 10. 07. 2020
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4):
Choroby prežúvavcov
skupina C
skupina 3
skupina D
skupina 2
19. a 20. 03. 2020
23. a 24. 03. 2020
14. a 15. 05. 2020
18. a 19. 05. 2020
Choroby ošípaných
skupina A
skupina 4
skupina B
skupina 1
19. a 20. 03. 2020
23. a 24. 03. 2020
14. a 15. 05. 2020
18. a 19. 05. 2020
Choroby malých zvierat
skupina D
skupina 1
skupina C
skupina 4
19. a 20. 03. 2020
23. a 24. 03. 2020
14. a 15. 05. 2020
18. a 19. 05. 2020
Choroby koní
skupina B
skupina 2
skupina A
skupina 3
19. a 20. 03. 2020
23. a 24. 03. 2020
14. a 15. 05. 2020
18. a 19. 05. 2020
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce 3. ročník ŠP JSP NoŽ
03. 06. – 04. 06. 2020
Obhajoby záverečných prác 6. ročník ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
25. 05. – 05. 06. 2020
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1., 2. a 4. ročník
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP K externá forma (ExF), CanHip externá forma (ExF):
do 03. 04. 2020
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
2. sústredenie
01. 02. 2020 – 09. 02. 2020
3. sústredenie
29. 02. 2020 – 08. 03. 2020
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
2. sústredenie
01. 02. 2020 – 09. 02. 2020
3. sústredenie
07. 03. 2020 – 15. 03. 2020
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
2. sústredenie
01. 02. 2020 – 09. 02. 2020
3. sústredenie
07. 03. 2020 – 15. 03. 2020
ŠP kynológia - 4. ročník
Klinické stáže II. a kynologické stáže III.
Skúšky za 3. ročník:
do 07. 05. 2020
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
20. 05. 2020
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
2. sústredenie
08. 02. 2020 – 16. 02. 2020
3. sústredenie
07. 03. 2020 – 15. 03. 2020
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 2. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
2. sústredenie
01. 02. 2020 – 09. 02. 2020
3. sústredenie
07. 03. 2020 – 15. 03. 2020
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 4. ročník
Odborná prax
Skúšky za 3. ročník:
do 15. 05. 2020
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
22. 05. 2020
Harmonogram blokovej formy výučby v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
Blok
Časové obdobie
Počet týždňov
Náplň blokovej výučby
I.
02. 09. 2019 – 13. 09. 2019
2
Blok prednášok:
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní
II.
16. 09. 2019 – 29. 10. 2019
6*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
III.
04. 11. 2019 – 17. 12. 2019
6*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
IV.
18. 12. 2019 – 10. 01. 2020
3
Príprava záverečnej práce a klinické praxe
V.
13. 01. 2020 – 07. 02. 2020
4
Výučba povinného predmetu Profesijná komunikácia a vybraných povinne voliteľných a výberových predmetov, príprava záverečnej práce
VI.
10. 02. 2020 – 24. 03. 2020
6*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
VII.
30. 03. 2020 – 19. 05. 2020
7*
Praktická výučba predmetov a klinické praxe:
Choroby malých zvierat, Choroby koní, Choroby prežúvavcov, Choroby ošípaných
VIII.
25. 05. 2020 – 05. 06. 2020
2
Obhajoby záverečných prác
I.
02. 09. 2019 – 13. 09. 2019
2
Blok prednášok:
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní
I.
02. 09. 2019 – 13. 09. 2019
2
Blok prednášok:
Choroby prežúvavcov, Choroby malých zvierat, Choroby ošípaných, Choroby koní

* vrátane prípravy na štátne skúšky a ich vykonania

Rozpis výučby v daných termínoch sa realizuje podľa zaradenia do skupiny a podľa rozpisu kliniky zabezpečujúcej výučbu v danom predmete.

Harmonogram praxí a stáží
Výrobná prax:
1. ročník ŠP VVL
20 hodín
UVLF, september 2019
1. ročník ŠP HP
20 hodín
UVLF, september 2019
Odborná prax:
1. ročník ŠP CanHip DF,ExF
40 hodín
chov zvierat
2. ročník ŠP CanHip DF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP CanHip DF, ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP VVL
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2020)
3. ročník ŠP HP
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2020)
3. ročník ŠP F
1 mesiac
lekárne
4. ročník ŠP CanHip ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
4. ročník ŠP VVL
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2020)
40 hodín
potravinárske podniky a bitúnky (jún – august 2020)
4. ročník ŠP GVM, BSc
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2020)
4. ročník ŠP HP
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2020)
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2020)
5. ročník ŠP F
5 mesiacov
výučbové lekárne (01. 07. 2019 – 31. 12. 2019)
Klinická prax:
4. ročník ŠP HP
10 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
60 hodín
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
10 hodín
Klinika koní
30 hodín
Klinika prežúvavcov
40 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
60 hodín
Klinika prežúvavcov
60 hodín
Klinika ošípaných
80 hodín
Klinika koní
80 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP HP
60 hodín
Klinika prežúvavcov
60 hodín
Klinika ošípaných
20 hodín
Klinika malých zvierat
20 hodín
Klinika koní
Stáže:
1. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže II.
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Klinické stáže I.
3. ročník ŠP K DF
60 hodín
Kynologické stáže III.
3. ročník ŠP K DF
60 hodín
Klinické stáže II.
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže II.
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Klinické stáže I.
4. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Kynologické stáže III.
4. ročník ŠP K ExF
60 hodín
Klinické stáže II.
2. ročník ŠP TaKP
20 hodín
Odborná stáž