Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V akademickom roku 2018/2019

Akademické slávnosti
Slávnostné otvorenie akademického roku:
14. 09. 2018 v P-34 o 09.00 hod.
Aktív učiteľov:
14. 09. 2018 v P-34 o 13.00 hod.
Zlatá promócia:
11. 09. 2018 v P-34 o 10.00 hod.
Imatrikulácia:
26. 10. 2018
Prijímacie konanie:
03. – 10. 06. 2019
Promócia:
26. a 27. 06. 2019 v Štátnom divadle v Košiciach

ZIMNÝ SEMESTER

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo ( ŠP VVL) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1.,2.,3.,6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník,
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v zimnom semestri:
Výučba
17. 09. 2018 – 14. 12. 2018
Skúšobné obdobie
17. 12. 2018 – 01. 02. 2019
Výučba v 5. ročníku ŠP farmácia
5-mesačná prax do 31. 12. 2018
Výučba v 6. ročníku ŠP VVL a HP
bloková forma od 03. 09. 2018 do 07. 06. 2019
5. ročník ŠP VVL – štátne skúšky:
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
21. 01. – 25. 01. 2019
6. ročník ŠP VVL – štátne skúšky:
Choroby prežúvavcov
skupina A
skupina B
24., 25. a 26. 10. 2018
12., 13. a 14. 12. 2018
Choroby ošípaných
skupina C
skupina D
24., 25. a 26. 10. 2018
12., 13. a 14. 12. 2018
Choroby malých zvierat
skupina B
skupina A
24., 25. a 26. 10. 2018
12., 13. a 14. 12. 2018
Choroby koní
skupina D
skupina C
24., 25. a 26. 10. 2018
12., 13. a 14. 12. 2018
6. ročník ŠP HP – štátne skúšky:
Hygiena a technológia mlieka a mliečnych výrobkov
19. 10. 2018
Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov
11. 01. 2019
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 3. ročník
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1. a 3. ročník
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2018 – 14. 09. 2018
2. sústredenie
29. 09. 2018 – 07. 10. 2018
3. sústredenie
03. 11. 2018 – 11. 11. 2018
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2018 – 13. 09. 2018
2. sústredenie
06. 10. 2018 – 14. 10. 2018
3. sústredenie
10. 11. 2018 – 18. 11. 2018
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2018 – 13. 09. 2018
2. sústredenie
29. 09. 2018 – 07. 10. 2018
3. sústredenie
03. 11. 2018 – 11. 11. 2018
ŠP kynológia - 3. ročník (3-ročné štúdium v externej forme)
1. sústredenie
04. 09. 2018 – 13. 09. 2018
2. sústredenie
29. 09. 2018 – 07. 10. 2018
3. sústredenie
03. 11. 2018 – 11. 11. 2018
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
05. 09. 2018 – 14. 09. 2018
2. sústredenie
29. 09. 2018 – 07. 10. 20
3. sústredenie
03. 11. 2018 – 11. 11. 2018
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2018 – 13. 09. 2018
2. sústredenie
29. 09. 2018 – 07. 10. 20
3. sústredenie
03. 11. 2018 – 11. 11. 2018
Skúšobné obdobie
Začína ukončením študijného predmetu v blokovej výučbe.

Letný SEMESTER

Denná forma štúdia
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1.,2.,3.,6. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník,
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba a skúšobné obdobie v letnom semestri:
Výučba
04. 02. 2019 – 03. 05. 2019
Skúšobné obdobie
06. 05. 2019 – 12. 07. 2019
16. 08. 2019 – 30. 08. 2019
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP BKaP
do 18. 03. 2019
ŠP F, K, TaKP, CanHip
do 05. 04. 2019
ŠP VVL, HP
do 12. 04. 2019
Termíny skúšok a štátnych skúšok:
2. ročník ŠP trh a kvalita potravín
Výučba:
do 15. 03. 2019
Skúšky za 2. ročník:
do 10. 05. 2019
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
21., 22.,23.a 24. 5. 2019
3. ročník ŠP kynológia
Výučba:
do 15. 03. 2019
Skúšky za 3. ročník:
do 10. 05. 2019
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
20., 21. a 22. 05. 2019
3. ročník ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Výučba:
do 15. 03. 2019
Skúšky za 3. ročník:
do 17. 05. 2019
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
23. a 24. 05. 2019
3. ročník ŠP bezpečnosť krmív a potravín
Výučba:
do 22. 03. 2019
Skúšky za 3. ročník:
do nástupu na príslušnú štátnu skúšku
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín a obhajoba záverečnej práce
03. 05. 2019
Správna výrobná prax pri výrobe potravín
05. 06. 2019
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 1. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
02. 01. 2019 – 25. 01. 2019
Štátna skúška:
Farmaceutická chémia
Farmakológia a toxikológia
Farmakognózia
28., 29., 30., 31. 01 a 01.02. 2019
Výučba 5. ročník ŠP farmácia
bloková výučba - 2. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
02. 01. 2019 – 25. 01. 2019
Štátna skúška:
Farmaceutická technológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Obhajoba záverečnej práce
14., 15., 16., 17. a 18. 05. 2019
5. ročník ŠP VVL – štátne skúšky
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
08., 09., 10., 11. a 12. 07. 2019
6. ročník ŠP VVL – štátne skúšky:
Choroby prežúvavcov
skupina C
skupina D
20., 21. a 22. 03. 2019
15., 16. a 17. 05. 2019
Choroby ošípaných
skupina A
skupina B
20., 21. a 22. 03. 2019
15., 16. a 17. 05. 2019
Choroby malých zvierat
skupina D
skupina C
20., 21. a 22. 03. 2019
15., 16. a 17. 05. 2019
Choroby koní
skupina B
skupina A
20., 21. a 22. 03. 2019
15., 16. a 17. 05. 2019
Obhajoby záverečných prác
27. 05. – 07. 06. 2019
6. ročník ŠP HP – štátne skúšky:
Choroby prezúvavcov
skupina A
skupina B
20., 21. a 22. 03. 2019
15., 16. a 17. 05. 2019
Choroby ošípaných
skupina B
skupina A
20., 21. a 22. 03. 2019
15., 16. a 17. 05. 2019
Obhajoby záverečných prác
27. 05. – 07. 06. 2019
Externá forma štúdia
ŠP kynológia 1. – 3. ročník
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1. a 3. ročník
Termíny odovzdania záverečných prác:
ŠP K externá forma (ExF), CanHip externá forma (ExF):
do 05. 04. 2019
ŠP kynológia - 1. ročník
1. sústredenie
12. 01. 2019 – 20. 01. 2019
2. sústredenie
03. 02. 2019 – 10. 02. 2019
3. sústredenie
02. 03. 2019 – 10. 03. 2019
ŠP kynológia - 2. ročník
1. sústredenie
12. 01. 2019 – 20. 01. 2019
2. sústredenie
02. 02. 2019 – 10. 02. 2019
3. sústredenie
09. 03. 2019 – 17. 03. 2019
ŠP kynológia - 3. ročník
1. sústredenie
12. 01. 2019 – 20. 01. 2019
2. sústredenie
02. 02. 2019 – 10. 02. 2019
3. sústredenie
09. 03. 2019 – 17. 03. 2019
ŠP kynológia - 3. ročník (3-ročné štúdium v externej forme)
1. sústredenie
19. 01. 2019 – 27. 01. 2019
Skúšky za 3. ročník:
do 10. 05. 2019
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
23. 05. 2019
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1. ročník
1. sústredenie
12. 01. 2019 – 20. 01. 2019
2. sústredenie
09. 02. 2019 – 17. 02. 2019
3. sústredenie
09. 03. 2019 – 17. 03. 2019
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 3. ročník
1. sústredenie
12. 01. 2019 – 20. 01. 2019
2. sústredenie
02. 02. 2019 – 10. 02. 2019
3. sústredenie
09. 03. 2019 – 17. 03. 2019
Harmonogram praxí a stáží
Výrobná prax:
3. ročník ŠP VVL
20 hodín
UVLF, september 2018
1. ročník ŠP HP
20 hodín
UVLF, september 2018
Odborná prax:
3. ročník ŠP VVL
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2019)
3. ročník ŠP HP
80 hodín
Štátny veterinárny a potravinový ústav (jún – august 2019)
4. ročník ŠP VVL
80 hodín
Regionálna veterinárna a potravinová správa (jún – august 2019)
4. ročník ŠP VVL
40 hodín
potravinárske podniky a bitúnky
(jún – august 2019)
5. ročník ŠP VVL
80 hodín
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2019)
3. ročník ŠP F
1 mesiac
lekárne
5. ročník ŠP F
5 mesiacov
výučbové lekárne (1. 7. 2018 – 31. 12. 2018)
1. ročník ŠP CanHip DF,ExF
40 hodín
chov zvierat
2. ročník ŠP CanHip DF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
3. ročník ŠP CanHip DF,ExF
80 hodín
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
Klinická prax:
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Klinické stáže I. – Klinika malých zvierat
3. ročník ŠP K DF, ExF
60 hodín
Klinické stáže II. – Klinika malých zvierat
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Klinické stáže I. – Klinika malých zvierat
5. ročník ŠP VVL
60 hodín
Klinika vtákov a exotických zvierat
5. ročník ŠP VVL
10 hodín
Klinika koní
5. ročník ŠP VVL
30 hodín
Klinika prežúvavcov
5. ročník ŠP VVL
40 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP VVL
60 hodín
Klinika prežúvavcov
6. ročník ŠP VVL
60 hodín
Klinika ošípaných
6. ročník ŠP VVL
80 hodín
Klinika koní
6. ročník ŠP VVL
80 hodín
Klinika malých zvierat
6. ročník ŠP HP
60 hodín
Klinika prežúvavcov
6. ročník ŠP HP
60 hodín
Klinika ošípaných
6. ročník ŠP HP
20 hodín
Klinika koní
6. ročník ŠP HP
20 hodín
Klinika malých zvierat
Stáže:
1. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže I.
1. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže I.
2. ročník ŠP K DF
80 hodín
Kynologické stáže II.
3. ročník ŠP K DF, ExF
60 hodín
Kynologické stáže III.
3. ročník ŠP K ExF
80 hodín
Kynologické stáže II.
2. ročník ŠP TaKP
20 hodín
Odborná stáž