Loading...

Kontakty

Abecedný zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Web
Chvojka Dušan, MVDr. +421907796749 dusan.chvojka@uvlf.sk -
Ciberej Juraj, prof. Ing., CSc. +421915984638 juraj.ciberej@uvlf.sk -
Cifruľáková Mária, Mgr. +421915984686 maria.cifrulakova@uvlf.sk -
Cigánková Viera, prof. MVDr., PhD. +421915984695 viera.cigankova@uvlf.sk
Čížek Milan, MVDr., PhD. +421918897334 milan.cizek@uvlf.sk -
Čížková Daša, doc. MVDr., DrSc. +421905201712 dasa.cizkova@uvlf.sk
Čomor Ľuboš, Mgr., PhD. - lubos.comor@uvlf.sk -
Čonková Eva, doc. MVDr., PhD. +421915984766 eva.conkova@uvlf.sk -
Čriepoková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984663 zuzana.criepokova@uvlf.sk -
Csank Tomáš, MVDr., PhD. +421915984587 tomas.csank@uvlf.sk
Csökölyová Monika +421915986752 monika.csokolyova@uvlf.sk -
Čuri Ján - - -
Čurlík Ján, MVDr., PhD. +421915984642 jan.curlik@uvlf.sk
Cvekušová Imelda +421915984575 imelda.cvekusova@uvlf.sk -
Daduľáková Júlia +421917643522 julia.dadulakova@uvlf.sk -
Dancák Imrich +421915984703 - -
Dancáková Marta +421915984605 marta.dancakova@uvlf.sk -
Danko Ján, prof. MVDr., PhD. +421915984675 jan.danko@uvlf.sk -
Děkanovský Ján - - -
Demeová Alena, Ing. +421915984739 alena.demeova@uvlf.sk -