Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Rozvrhy hodín

AKTUALIZOVANÉ: 14.09.2018 - 17:20  

Bezpečnosť krmív a potravín:

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:

Trh a kvalita potravín:

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia ŠP Kynológia:

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia ŠP CanHip:

3. sústredenie
nedostupné
nedostupné