Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Rozvrhy hodín

 * AKTUALIZOVANÉ: 12.02.2020 - 13:45

Bezpečnosť krmív a potravín:

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:

Trh a kvalita potravín:

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia ŠP CanHip:

1. sústredenie
2019/2020 - LS 2.ročník
2. sústredenie
2019/2020 - ZS 2.ročník
3. sústredenie
2019/2020 - LS 2.ročník *