Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Rozvrhy hodín

 * AKTUALIZOVANÉ: 30.09.2019 - 10:30

Bezpečnosť krmív a potravín:

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:

Trh a kvalita potravín:

Organizačné zabezpečenie externej formy štúdia ŠP CanHip: