Loading...

Organisation structure

The Department of General Competencies

PhD theses

  • Stanislav Pašen – Aplikácia výpočtovej techniky v oblasti bezpečnosti krmív a potravín (Ing. L. Takáč, PhD.)
  • Magdaléna Gaálová - Aplikácia výpočtovej techniky v oblasti kynológie (Ing. L. Takáč, PhD.)