Loading...

University Veterinary Hospital

Small Animal Clinic

Head of Clinic Phone E-mail Web
Weissová Tatiana, DVM, PhD. +421915986679 tatiana.weissova@uvlf.sk -
Teachers Phone E-mail Web
Baranová Darina, DVM, PhD. +421915986683 darina.baranova@uvlf.sk -
Capík Igor, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915984661 igor.capik@uvlf.sk -
Fialkovičová Mária, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915986681 maria.fialkovicova@uvlf.sk -
Figurová Mária, DVM, PhD. +421917115295 maria.figurova@uvlf.sk -
Gálová Jana, DVM, PhD. +421915986680 jana.galova@uvlf.sk -
Hluchý Marian, DVM, PhD. +421915984662 marian.hluchy@uvlf.sk -
Horňák Slavomír, DVM, PhD. +421915984665 slavomir.hornak@uvlf.sk
Horňáková Ľubica, DVM +421917171104 lubica.hornakova@uvlf.sk -
Kožár Martin, DVM, PhD. +421918798127 martin.kozar@uvlf.sk -
Kuricová Mária, DVM, PhD. +421915742532 maria.kuricova@uvlf.sk -
Ledecký Valent, Prof. DVM, CSc. +421915984574 valent.ledecky@uvlf.sk -
Lipták Tomáš, DVM, PhD. +421917171069 tomas.liptak@uvlf.sk -
Maďari Aladár, DVM, PhD. +421905998342 aladar.madari@uvlf.sk
Novotná Jurkuľáková Lucia, DVM +421905423138 lucia.jurkulakova@uvlf.sk -
Svoboda Miroslav, Prof. DVM, CSc. - miroslav.svoboda@uvlf.sk -
Titková Radka, DVM +421905668218 radka.titkova@uvlf.sk -
Trbolová Alexandra, Prof. DVM, PhD. +421915984659 alexandra.trbolova@uvlf.sk
Valenčáková Alexandra, DVM, PhD. +421905495674 avalencakova@uvlf.sk -
Researches Phone E-mail Web
Karasová Martina, DVM +421915742533 martina.karasova@uvlf.sk -
Lukáč Branislav, DVM +421915984576 branislav.lukac@uvlf.sk -
Employees Phone E-mail Web
Bajusová Sandra, Bc. - sandra.bajusova@uvlf.sk -
Ballók Michaela, Bc. - michaela.ballok@uvlf.sk -
Chandogová Edita, Ing. +421915991461 edita.chandogova@uvlf.sk -
Demková Andrea +421915984592 andrea.demkova@uvlf.sk -
Dzureňová Slávka +421905431741 - -
Gombošová Miriama, Bc. +421915986750 miriama.gombosova@uvlf.sk -
Gregová Petra, Bc. +421915984732 petra.gregova@uvlf.sk -
Jacková Zuzana +421915991458 - -
Jusková Michaela +421908808500 - -
Košarová Anna - - -
Lardelli Denisa, Bc. +421915986682 denisa.lardelli@uvlf.sk -
Lukáč Štefan +421915965268 - -
Mitrová Renáta, Bc. +421908863015 renata.mitrova@uvlf.sk -
Ogurčáková Petra, DVM +421905660030 petra.ogurcakova@uvlf.sk -
Pešková Adriana +421915984578 adriana.peskova@uvlf.sk -
Sabolová Alena +421915984577 alena.sabolova@uvlf.sk -
Širilla Ondrej - - -
Szabová Denisa - denisa.szabova@uvlf.sk -
Tureková Renáta, DVM +421915984732 renata.turekova@uvlf.sk -
Valenčáková Petra, Bc. +421915984599 petra.valencakova@uvlf.sk -
Vargová Gabriela, DVM, PhD. +421905717255 gabriela.vargova@uvlf.sk -
Vilimová Eva +421915992258 eva.vilimova@uvlf.sk -
Zborovská Hana, DVM +421915984690 hana.zborovska@uvlf.sk -
Zlaczká Júlia, Bc. +421908079926 julia.zlaczka@uvlf.sk -
Other employees Phone E-mail Web
Urbánková Pavla - - -
Maternity leave Phone E-mail Web
Farbáková Jana, DVM, PhD. +421905423144 jana.farbakova@uvlf.sk -