Loading...

Projects

VEGA projects

1/0154/15
Štúdium využitia novších diagnostických metód a biomarkerov pri riešení zdravotných porúch zvierat
Riešiteľ: Nagy Oskar, doc. MVDr., PhD., Dip ECBHM
Obdobie: 2015 – 2017

1/0080/15
Štúdium ekológie a epidemiologickej úlohy krv cicajúcich dvojkrídlovcov (DIPTERA) pri šírení pôvodcov globálnych zoonóz a parazitóz v klimaticky sa meniacom Slovensku
Riešiteľ: Kočišová Alica, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2018

1/0043/15
Odhad potenciálnej genotoxicity pesticídu a detekcia chromozómových zmien v bunkách nádorového tkaniva zvierat
Riešiteľ: Šiviková Katarína, prof. RNDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0009/15
Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu fyziológie tráviaceho traktu a vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénov tráviaceho traktu
Riešiteľ: Gancarčíková Soňa, MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2018

1/0600/14
Tráviace proteinázy a membránovo-viazané exopeptidázy v larvách muchy domácej (Musca domestica) a bzučivky zelenej (Lucilia sericata) využívaných v larvoterapii
Riešiteľ: Kostecká Zuzana, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2014 – 2017

1/0090/14
Stanovenie nádorových markerov CEA, CA 15-3 a TPSA u klinicky zdravých psov a psov s nádormi
Riešiteľ: Valenčáková Alexandra, MVDr., PhD.
Obdobie: 2014 – 2017