Loading...

Projects

VEGA projects

1/0176/16
Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov
Riešiteľ: Dianovský Ján, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0115/16
Riadená regenerácia parodontu a propofolová kontinuálna intravenózna anestéza u pacientov ASA III a IV.
Riešiteľ: Capík Igor, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0103/16
Brasinín a jeho deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá
Riešiteľ: Chripková Martina, MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0061/16
Porovnanie genetickej variability environmentálnych a klinických vzoriek vybraných oportúnnych medicínsky významných parazitóz
Riešiteľ: Luptáková Lenka, MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0046/16
CAM-alternatívny zvierací model pre štúdium biomateriálov
Riešiteľ: Petrovová Eva, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

2/0125/15
Analýza post-traumatických zápalových a regeneračných procesov pozdĺž rostro-kaudálnej osi miechy po podaní mezenchýmových kmeňových buniek: imunohistochemická a neuroproteomická štúdia
Riešiteľ: Čížek Milan, MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0898/15
Štúdium prevalencie vrodených ochorení chrbtice u psov so zameraním na heretabilitu prechodových stavcov u plemena nemecký ovčiak a overenie účinku vybraných liečiv u zvierat po experimentálnom poškodení miechy
Riešiteľ: Ledecký Valent, prof. MVDr., CSc.
Obdobie: 2015 – 2018

1/0663/15
Vplyv kŕmnych aditív na produkčné zdravie zvierat
Riešiteľ: Bujňák Lukáš, MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0591/15
Štúdium vybraných patogénov v populáciách insektivorných netopierov
Riešiteľ: Ondrejková Anna, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0553/15
Štúdium účinku vybraných imunomodulačných látok vo vzťahu k terapii a prevencii infekčných chorôb zvierat
Riešiteľ: Mojžišová Jana, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0483/15
In vitro imunologická selekcia probiotických bakteriálnych kmeňov pre ich využitie v prevencii črevných infekčných ochorení
Riešiteľ: Levkutová Mária, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0455/15
Cirkulácia oportúnnych parazitárnych infekcií zvierat a ľudí
Riešiteľ: Goldová Mária, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0404/15
Úloha galektínu-1 a -3 v hojení kožných rán
Riešiteľ: Lenhardt Ľudovít, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0373/15
Úroveň minerálneho metabolizmu hospodárskych zvierat vo vzťahu ku modifikovaným krmivám
Riešiteľ: Skalická Magdaléna, MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0366/15
Proteíny akútnej fázy ako markery patologických stavov reprodukčného aparátu, metabolických a zápalových procesov organových systémov u koní
Riešiteľ: Novotný František, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0261/15
Mapovanie epitopov povrchových proteínov borélií pre účely vývoja Multiple antigenic peptide vakcíny proti Lymskej borelióze
Riešiteľ: Lucia Pulzová, MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2018

1/0258/15
Odhalenie potenciálnych faktorov neuroinvazívnych borélií spôsobujúcich neurozápal v CNS
Riešiteľ: Bhide Mangesh, doc., PhD.
Obdobie: 2015 – 2018

1/0225/15
Štandardizácia a využitie farebnej dopplerovskej ultrasonografie a elektroretinografie pri oftalmologických a neuro - oftalmologických ochoreniach u psov
Riešiteľ: Trbolová Alexandra, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0214/15
Cigánková Viera, prof. MVDr., PhD. Vplyv elektromagnetickej radiácie na štruktúru niektorých orgánov pohlavne nedospelých potkanov
Riešiteľ: Cigánková Viera, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

1/0203/15
Využitie bielkovín krvného séra pri hodnotení porúch zdravotného stavu u dojníc v peripartálnom období
Riešiteľ: Kováč Gabriel, prof. MVDr., DrSc.
Obdobie: 2015 – 2017