Loading...

Organisation structure

Contacts

Head of Department Phone E-mail Web
Ondrejková Anna, Prof. DVM, PhD. +421915984647 anna.ondrejkova@uvlf.sk -
Teachers Phone E-mail Web
Čížek Milan, DVM, PhD. +421918897334 milan.cizek@uvlf.sk -
Drážovská Monika, DVM, PhD. +421905201743 monika.drazovska@uvlf.sk
Halán Miloš, DVM, PhD. +421915984667 milos.halan@uvlf.sk -
Jacková Anna, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915984648 anna.jackova@uvlf.sk -
Kočišová Alica, Prof. DVM, PhD. +421915984641 alica.kocisova@uvlf.sk -
Korytár Ľuboš, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421907816472 lubos.korytar@uvlf.sk
Levkutová Mária, Prof. DVM, PhD. +421915984652 maria.levkutova@uvlf.sk -
Mandelík René, DVM, PhD. +421915986908 rene.mandelik@uvlf.sk -
Mojžišová Jana, Prof. DVM, PhD., Dr. h. c. +421552981112 jana.mojzisova@uvlf.sk -
Prokeš Marián, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421905568677 marian.prokes@uvlf.sk
Račka Karol, DVM, PhD. +421918728848 karol.racka@uvlf.sk -
Štrkolcová Gabriela, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421907798819 gabriela.strkolcova@uvlf.sk -
Vojtek Boris, DVM, PhD. +421917171064 boris.vojtek@uvlf.sk -
Researches Phone E-mail Web
Kimáková Andrea, RNDr., PhD. - andrea.kimakova@uvlf.sk -
Schreiberová Andrea, RNDr., PhD. - andrea.schreiberova@uvlf.sk -
Vilček Štefan, Prof. Ing. +421915984654 stefan.vilcek@uvlf.sk
Postdocs Phone E-mail Web
Kočíková Božena, RNDr., PhD. - bozena.kocikova@uvlf.sk -
Sulinová Zlatana, DVM, PhD. - zlatana.sulinova@uvlf.sk -
Zákutná Ľubica, DVM, PhD. +421915763004 lubica.zakutna@uvlf.sk -
Employees Phone E-mail Web
Bednáriková Veronika +421915984655 veronika.bednarikova@uvlf.sk -
Hriczišonová Viera +421915984651 viera.hriczisonova@uvlf.sk -
Majsniarová Ľudmila, Ing. - ludmila.majsniarova@uvlf.sk -
Oružinská Beáta +421905295488 beata.oruzinska@uvlf.sk -
Pošiváková Serena, DVM +421915984573 serena.posivakova@uvlf.sk -
Pučanová Alena +421917340537 alena.pucanova@uvlf.sk -
Tomčová Jana, DVM, PhD. +421915984650 jana.tomcova@uvlf.sk -
Vargová Katarína, Mgr. +421917763446 katarina.vargova@uvlf.sk -
Other employees Phone E-mail Web
Pastiríková Lucia +421915763005 lucia.pastirikova@uvlf.sk -
Valéria Mižičková +421907207049 valeria.mizickova@uvlf.sk -
Maternity leave Phone E-mail Web
Komorová Petronela, Ing., PhD. - petronela.komorova@uvlf.sk -
Šalamúnová Slavomíra, RNDr., PhD. +421907796763 slavomira.salamunova@uvlf.sk -