Loading...

ZÁUJMOVÉ KLUBY ŠTUDENTOV

Aqua-Terra klub

Aqua Terra klub združuje študentov, ktorí sa zaujímajú o chov plazov a akváriových rýb. Nachádza sa v priestoroch internátu a býva destinaciou aj pre návštevníkov univerzity z dovodu vidiet množstvo exotických druhov živočíchov. Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú na teraristických burzách v Košiciach . Spolupracujú na organizácii VT dní. Klub opakovane organizuje stretnutia pre bývalých a súčasných členov za účasti pozvaných odborníkov. V rámci toho sa organizujú aj odborné prednášky a odovzdávajú sa skúsenosti členom klubu.Umiestnenie klubu priamo v internatoch výtvara priestor pre aktívny relax a odpočinok a sklbenie volnočasových aktivít so študiom.

Klub sa zúčastňuje na projekte Európska noc výskumníkov v Košiciach. Klub v spolupráci s Klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat pomáha realizácii výučby v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov UVLF, kde poskytuje zvieratá a priestory. Chvane exoticke živočichy su často temou a objektom riešenia diplomových prac členov klubu. Poskytuje aj pomoc pri výučbe predmetu zoológia.