Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE V ŠO FARMÁCIA

Témy rigoróznych prác

V súlade s článkom 6 Vnútorného predpisu - Zásady rigorózneho konania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli vyhlásené témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia a v študijnom odbore veterinárske lekárstvo na akademický rok 2022/2023:

Študijný odbor farmácia (pre absolventov ŠP farmácia)

Študijný odbor veterinárske lekárstvo (pre absolventov ŠP TaKP)