Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE V ŠO FARMÁCIA

Témy rigoróznych prác

V súlade s článkom 6 Vnútorného predpisu č. 59 - Zásady rigorózneho konania v študijnom odbore farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli vyhlásené témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický rok 2021/2022:

Študijný program zadania: FARMAKOLÓGIA
Vplyv rôznych extrakčných činidiel na celkový obsah polyfenolov a antioxidačnú aktivitu v extraktoch Agrimonia eupatoria L.
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: Doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Konzultant:
Možnosti farmakoterapie karcinómu prostaty
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
Konzultant: MUDr. Peter Jarušinský
Nová generácia liečiv na báze kmeňových buniek
Pracovisko: Centrum experimentálnej a klinickej medicíny
Školiteľ: Doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Konzultant:
Účinnosť obsahových látok rastlinných silíc na faktory virulencie Candida albicans
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Konzultant:
Hypnotiká, sedatíva a riziká ich nesprávneho užívania
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Konzultant: MUDr. Danica Telepková
Farmakologická liečba osteoporózy
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Konzultant: MUDr. Danica Telepková
Farmakoterapia cievnej mozgovej príhody u mladých pacientov
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Elena Piešová, PhD.
Konzultant: MUDr. Martina Kolesárová
Terapeutický efekt lyzátu Escherichia coli u recidivujúcich cystitíd chronického pôvodu u detského pacienta
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Renáta Szabóová, PhD.
Konzultant: MUDr. Anna Mikulová
Abúzus nesteroidných antiflogistík (NSAID) ako jeden z faktorov vzniku gastroduodenálnej vredovej choroby
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Richard Galajda, PhD.
Konzultant: MUDr. Lucia Hančariková
Alternatívy farmakoterapie covidových a postcovidových pacientov
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Zuzana Maková, PhD.
Konzultant: MUDr. Viktória Weiserová
Intervencie farmaceuta verejnej lekárne pri predchádzaní rizika liekových interakcií u starších pacientov s hypertenziou
Pracovisko: Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Školiteľ: PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Konzultant: PharmDr. Ondrej Sukeľ
Nežiaduce účinky selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu na metabolizmus
Pracovisko: Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Školiteľ: PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Konzultant: MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
Rádiofarmaká a ich využitie v diagnostike kostných ochorení
Pracovisko: Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Školiteľ: PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Konzultant: MUDr. Peter Polačko
Úloha apelínergického systému v kardiovaskulárnych chorobách
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Konzultant: MUDr. Allan Bohm, MBA
Benefity a riziká liečby opioidmi v nádorovej bolesti - hľadanie možnej alternatívy
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Konzultant: MUDr. Alena Benedikty
Porovnanie liečby prvej línie u pacientov so sklerózou multiplex s novo registrovanými látkami
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Konzultant: PharmDr. Vlasta Moncoľová
Off-label použitie liekov u pediatrického pacienta
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
Konzultant: MUDr. Angela Baranová
Aktuálne prístupy v liečbe chronickej hepatitídy C
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Konzultant:
Spektrum molekúl využívaných v cielenej liečbe psoriázy
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Konzultant: Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Potenciálne antiproliferačné účinky nových 3,5-diarylizoxazolov
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Konzultant: RNDr. Zuzana Kudličková, PhD.
Postavenie agonistov GLP1 receptorov v liečbe diabetes mellitus 2. typu
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
Konzultant: MUDr. Daniela Vojtková
Farmakoterapia artériovej hypertenzie u pacientov s diabetes mellitus II. typu
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Konzultant:
Použitie urologík a rastlinných prípravkov v terapii častého močenia a inkontinencie
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Konzultant:
Nové antikoagulanciá, ich účinky a vplyv doplatku na terapiu
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Konzultant:
Efektívnosť biologickej liečby v terapii dyslipidémie
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
Konzultant: MUDr. Adriana Krajniaková
Potenciálne nevhodné liečivá užívané v kauzálnej terapii kardiovaskulánych ochorení
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
Konzultant: PharmDr. Martina Šutorová
Diagnostický potenciál metabolitov v moči pri rakovine
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Peter Očenáš, PhD.
Konzultant:
Kovové nanočastice a štúdium ich biologických vlastností
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.
Konzultant:
Študijný program zadania: IMUNOLÓGIA
Vplyv humínových látok a probiotických baktérií na imunitnú odpoveď organizmu
Pracovisko: Katedra mikrobiológie a imunológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
Konzultant:
Možnosti terapie alergickej rinitídy a astmy bronchiale
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
Konzultant: MUDr. Miriam Lojdová
Študijný program zadania: MIKROBIOLÓGIA
Interakcia intestinálnych baktérií s bakteriocínmi
Pracovisko: Pracovisko externých učiteľov
Školiteľ: MVDr. Andrea Lauková, CSc.
Konzultant:
Študijný program zadania: TOXIKOLÓGIA
Hodnotenie genotoxického účinku kombinácie pesticídov in vitro
Pracovisko: Katedra biológie a fyziológie
Školiteľ: MVDr. Martina Galdíková, PhD.
Konzultant:
Farmakologický profil strieborných nanočastíc pripravených biosyntézou pomocou rastlinných extraktov
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Konzultant: RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.
Antifungálna aktivita nanočastíc z ťažkých kovov
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Konzultant: MVDr. Peter Váczi, PhD.
Možnosti terapeutického využitia rastlinných drog získaných z vlkovca obyčajného (Aristolochia clematitis L.) a ich nežiaduce účinky
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: PharmDr. Slavomír Kurhajec, PhD.
Konzultant:
Fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris L.) ako rastlinné antidiabetikum a jej nežiaduce účinky
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: PharmDr. Slavomír Kurhajec, PhD.
Konzultant:
Rastlinné drogy s obsahom arbutínu a ich nežiaduce účinky
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: PharmDr. Slavomír Kurhajec, PhD.
Konzultant:
Terapeutické použitie a nežiaduce účinky vybraných rastlinných drog a výživových doplnkov na báze šalvie lekárskej – Salvia officinalis L.
Pracovisko: Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky
Školiteľ: PharmDr. Slavomír Kurhajec, PhD.
Konzultant:
Nežiadúce účinky kumulatívnych chronických medikácii
Pracovisko: Katedra farmakológie a toxikológie
Školiteľ: Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Konzultant:
Syntéza nových aryloxyaminopropanolových derivátov ako potenciálnych inhibítorov cholínesteráz
Pracovisko: Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Školiteľ: RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
Konzultant: