Loading...

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE V ŠO FARMÁCIA

Komisie pre rigorózne konanie

Farmakológia
predseda komisie:
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
Hlavný študijný predmet širšieho základu:
Farmakológia
Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
Klinická farmakológia
Veterinárna farmakológia
Fytofarmaka a voľné radikály
Fyziológia a patologická fyziológia
Toxikológia
predseda komisie:
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Hlavný študijný predmet širšieho základu:
Toxikológia a farmakológia
Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
Imunotoxikológia
Rádiofarmakológia a rádiofarmaká
Molekulová biológia
Farmaceutická botanika
Mikrobiológia
predseda komisie:
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Hlavný študijný predmet širšieho základu:
Mikrobiológia a imunológia
Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
Farmaceutická biotechnológia
Biochémia
Virológia a imunotoxikológia
Farmakológia
Imunológia
predseda komisie:
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Hlavný študijný predmet širšieho základu:
Imunológia a mikrobiológia
Ďalšie študijné predmety širšieho základu:
Patológia
Virológia a imunotoxikológia
Farmakológia
Rádiofarmakológia a rádiofarmaká