Loading...

Oznamy

Voľby delegáta študentskej časti akademickej obce UVLF

26.09.2021   Oznamy študentom
V zmysle článku 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl SR Komora študentov Akademického senátu UVLF v Košiciach vyhlasuje voľby delegáta študentskej časti akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach do…

Doplňovacie voľby členov Komory študentov AS UVLF vo funkčnom období 2018 – 2022

26.09.2021   Oznamy študentom
V súlade s Vnútorným predpisom č. 5 Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach „Zásady volieb do Akademického senátu UVLF v Košiciach" v zmysle článku 7, bodu 5 a 6, a článku 3, bodu 1 Akademický senát UVLF v Košiciach  …

Využite druhú možnosť zaočkovať sa na univerzite

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s očkovacím centrom BIONT pripravila na piatok 1. októbra 2021 druhú možnosť zaočkovať sa priamo v areáli univerzity. Druhú dávku vakcíny dostanú tí, ktorí boli po prvýkrát…
Štipendijné pobyty v Ruskej federácii - zmena termínov

24.09.2021   Oznamy študentom
Záujemcov o štipendijný pobyt v Ruskej federácii informujeme, že bol zmenený termín podávania žiadosti o štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody.   Nové podmienky podávania žiadosti na…
Oznámenie o habilitačných konaniach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. októbra 2021 o 10.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční hybridnou formou verejná habilitačná…