Loading...

Oznamy

UVLF a Nord universitet opäť spoločne reagujú na problém globálnych zmien

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych zmenách pod názvom „Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat“, ktorú plánujú zorganizovať v máji budúceho roka.

Podujatie je výsledkom dlhoročnej spolupráce a spoločných snáh oboch univerzít ako dôležitých spoločenských aktérov reagovať na náročné výzvy, ktorým čelí ľudstvo za posledné desaťročia.

Prvú takúto konferenciu univerzity úspešne zorganizovali v roku 2017 v Košiciach vďaka finančnej podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska. O dva roky neskôr na ňu nadviazali v nórskom Bodø.

Po tretíkrát sa konferencia vráti opäť do Košíc, aby sa stala medzinárodnou a multidisciplinárnou platformou na zdieľanie najnovších poznatkov, výmenu skúseností, budovanie vzťahov a vedeckých sietí.

Predbežne je program rozdelený do troch sekcií:
1. Dopady globálnych a klimatických zmien na prostredie,
2. Dopady globálnych zmien na zdravie ľudí a zvierat,
3. Vplyv globálnych a klimatických zmien na zdroje vody a ovzdušie.

Konferencia sa uskutoční v rámci bilaterálnej iniciatívy “IGC – Joint scientific conference on global change”, ID: FBR01-009, realizovanej vďaka finančnej podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

„Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu“
„Spoločne za dobré nápady”

www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org