Loading...

Oznamy

Oznam ŠD

Dôležité !!!

 1. Študenti, ktorí sú v karanténe alebo boli v kontakte s osobami, ktorí sú v karanténe, alebo majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, sú povinní o tom informovať riaditeľa ŠD a ubytovacie oddelenie Ing. Švihrovú. Títo študenti majú vysťahovanie z ŠD pozastavené. Termín vysťahovania sa dohodne individuálne.
 2. Študenti, deň pred príchodom do ŠD sú povinní si doma zmerať teplotu. Pri zvýšenej teplote na sťahovanie do ŠD necestujú.
 3. Študent má na vysťahovanie z izby limit 1,5 h, ktorý nesmie prekročiť!
 4. Pred vstupom do budovy si študent vydezinfikuje ruky vo vestibule internátu. Dostane návleky na obuv, jednorázové rukavice. Rúška musí mať každý vlastné.
 5. Študenti si môžu iba V PRÍPADE VZÁJOMNEJ DOHODY ZAMENIŤ TERMÍN vysťahovania sa. (v jednom termíne/ čase môžu byť maximálne 4 osoby na jednu chodbu. Bude sa postupovať podľa menného zoznamu na vrátnici, ktorý je na daný deň určený.
 6. Zahraniční študenti študujúci v slovenskom jazyku – budú riešení postupne podľa možnosti vycestovania z ich krajiny.
 7. Odubytovanie sa:
  • ste povinný si zobrať všetky osobné veci z svojej izby
  • vyzliecť posteľnú bielizeň – nechať na izbe, na svojej posteli 
  • otvoriť okná pri  sťahovaní a pri odchode zavrieť
  • vyprázdniť chladničku, odpojiť chladničku zo zásuvky a nechať pootvorené  dvierka
  • odovzdať ubytovací preukaz a kľúč od izby, na internáte, na ktorom ste ubytovaní poverenému zamestnancovi
 8. Platba
  • preplatky: pri riešení preplatkov  je  potrebné preposlať email na ubytovacie oddelenie Ing. Švihrovej, ktorý musí obsahovať : Vaše meno, názov banky a číslo účtu, kde sa peniaze postupne budú vracať.
  • nedoplatky: študenti v deň odubytovania, sú povinní mať uhradené mesiace do konca marca 2020 ! ! !  (viď príkaz rektorky č. 5/2020)

Všetky aktuálne informácie, zmeny a doplnky sú priebežne aktualizované na stránke školy – oznamy študentom. Venujte im prosím pozornosť.

Za internátnu radu podáva informácie po dohode s riaditeľom ŠD na facebookovej stránke ŠD UVLF  študent Kontor Csaba.

07. 04. 2020 - Tabuľka vysťahovania

14. 04. 2020 - Tabuľka vysťahovania

15. 04. 2020 - Tabuľka vysťahovania

16. 04. 2020 - Tabuľka vysťahovania

17. 04. 2020 - Tabuľka vysťahovania

20. 04. 2020 - Tabuľka vysťahovania