Loading...

Oznamy

Východ nie je EXIT

Iniciatíva Východ nie je EXIT sa na záver roka už tradične vracia k diskusnému fóru o budúcnosti regiónu cez prizmu dôvodov, ktoré vedú mladých ľudí k pomerne masívnemu odchodu zo svojich prirodzených domovov. V utorok 3. decembra bude mať v priestoroch košickej Tabačky Kulturfabrik 300 hostí možnosť sledovať prezentácie a diskusiu o témach, ktoré sú stále pálčivé. Už počas dvoch nasledujúcich dní budú mať potom tisíce mladých ľudí príležitosť skonfrontovať v Steel Aréne svoje predstavy o štúdiu na strednej alebo vysokej škole s ponukou desiatok vzdelávacích inštitúcií na 13. ročníku medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2019.

Trendy správania sa mladých ľudí v odľahlejších a menej vyspelých regiónoch celej Európy sú vážnym varovaním. Zo Slovenska každoročne odchádzajú desiatky tisíc mladých ľudí a podľa opakovaných prieskumov sa veľká väčšina z nich zatiaľ neplánuje vrátiť. Popri predpoklade dlhodobého poklesu pôrodnosti predstavuje táto kombinácia faktorov vážne ohrozenie pre udržateľný spoločensko-ekonomický rozvoj Slovenska. Najvypuklejšie sa tieto javy budú prejavovať v ohrozených regiónoch kam nesporene patrí aj východné Slovensko. 

Aj z tohto popudu bola v máji 2017 zo strany členov občianskeho združenia Apolis a spoločnosti Progress Promotion založená iniciatíva „Východ nie je EXIT“. Jedná sa o apolitickú aktivitu spájajúcu jednotlivcov, firmy, samosprávu, akademickú obec i tretí sektor s cieľom realizovať konkrétne kroky vedúce k spomaleniu už zmieneného odlivu mladých ľudí z tejto časti našej krajiny. Je potešiteľné, že táto otázka sa stala v poslednom období nosnou i pre viacero ďalších iniciatív a projektov na Slovensku, a tak sa zdá, že tieto témy postupne získavajú väčší priestor v celospoločenskej diskusii. „Vítame vznik iniciatívy Východ nie je EXIT a od samotného zrodu s ňou úzko spolupracujeme. To nás viedlo i v tomto roku k výraznejšej podpore samotnej konferencie i veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, na ktorom sa predstavíme opakovane a s tým najlepším čo naša škola dnes ponúka“ uviedol na margo pripravovaných aktivít profesor Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Témy oboch doterajších konferencií boli zviazané s hlbším pohľadom na problematiku migrácie z východu, jej štatistiky, trendy, prognózy a historické súvislosti, no obídené neboli ani otázky, či sú školy v regióne, teda tie inštitúcie, ktoré môžu odliv zastaviť, dostatočne atraktívne a ich prezentácia a aktivity primerané k tomu, aby v situácii nastal potrebný zvrat. Hovorilo sa o viacerých pohľadoch zvonku, no tiež o tom prečo mestá a regióny stále nespájajú svoje sily s univerzitami, aby spoločne a zaujímavo načrtli svoju predstavu o budúcnosti a perspektívach pre mladých ľudí. 

V utorok 3. decembra 2019 sa na pôde konferencie stretne viacero zaujímavých spíkrov , aby pod taktovkou moderátorky Anety Pariškovej poukázali na potenciál regiónu, východiská a pozitívne príklady, ktoré môžu už dnes mladých ľudí dostatočne inšpirovať.  Jeden z lídrov Nežnej revolúcie, Anton Popovič, príde s posolstvom o predurčení mladých ľudí stáť za spoločenskými zmenami, šéf koncernu T-Systems Košice Daniel Giebel zas svojim životným príbehom a pohľadom zvonku môže objektívnejšie zacieliť na silné i slabé stránky regiónu, ktorý sa tak výrazne borí s odlivom mozgov. Do diskusie prispeje i Julián Gerhard, ktorý sa rozhodol zo zahraničia vrátiť a cez platformu Zmudri.sk sa aktívne podieľa na rozvoji praktických zručností i kritického myslenia mladých ľudí. Viaceré študijné i pracovné pobyty v zahraničí a nedávny príchod do nášho regiónu predurčuje riaditeľku Východoslovenskej galérie v Košiciach Dorotu Kenderovú k osobitému a nezaťaženému pohľadu na témy, ktoré nastoľuje konferencia. Blok vystúpení zavŕši Peter Dosedla s bohatými skúsenosťami z riadenia ľudských zdrojov a vytváranie potrebných legislatívnych rámcov, ale tiež z pohľadov na životy ľudí v skutočne krízových častiach našej zemegule.

Tu nájdete ucelený program konferencie, online registráciu ako aj profily spíkrov.