Loading...

Oznamy

Program osláv 70. výročia založenia univerzity

Program osláv 70. výročia založenia univerzity

16. 9. 2019

1100 – 1230 Slávnostné zasadnutie akademickej obce UVLF v Košiciach
1230 – 1430 Raut
Miesto konania: Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice

17. 9. 2019

900 Slávnostné otvorenie odbornej konferencie ŠKOLA – VEDA – PRAX
930 – 1500 Prednášky v jednotlivých sekciách veterinárnych špecializácií
Miesto konania: Aula UVLF v Košiciach, Komenského 73
930 – 1500 Prednášky v sekcii farmácia
Miesto konania: Chemický pavilón UVLF v Košiciach, Komenského 73

1500 – 1900 Záhradná slávnosť
Miesto konania: Záhrada pri morfologickom pavilóne

18. 9. 2019

Odborná konferencia
ŠKOLA – VEDA – PRAX

900 – 1300 Prednášky v jednotlivých sekciách veterinárnych špecializácií
Miesto konania: Aula UVLF v Košiciach
1000 – 1200 Prednášky v sekcii farmácia
Miesto konania: Chemický pavilón UVLF v Košiciach
Viac informácií o konferencii

1300 – 1400 Uvítanie knihy do života
J. Süli, A. Sobeková, Z. Bujdošová, T. Hrušková
Zloženie potravín a potravinových surovín
Miesto konania: Aula UVLF v Košiciach

18. 9. – 20. 9. 2019

Visegrad University Association
GENERAL MEETING 2019

Viac informácií

27. 9. – 28. 9. 2019

EUROVENOM HERPETOLOGY CONFERENCE
Viac informácií