Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že udeľujem rektorské voľno:

  • všetkým študentom študujúcim v anglickom jazyku na deň 28. 10. a 31. 10. 2022 a
  • všetkým študentom a doktorandom denného štúdia študujúcim v slovenskom jazyku na deň 31. 10. a 2. 11. 2022

bez náhrady cvičení z dôvodu vycestovania v rámci Sviatku všetkých svätých.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka