Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 29. septembra 2022 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná habilitačná prednáška MVDr. Ladislava Molnára, PhD., prednostu prednostu Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF v Košiciach, na tému: "Klinické aspekty odchytu a imobilizácie veľkých šeliem" a o 15.00 hod. obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Aktuálne trendy v imobilizácii exotických a voľne žijúcich zvierat" v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby zvierat.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.