Loading...

Oznamy

Tri partnerské univerzity sa stretli na Agrokomplexe 2022

Tri partnerské univerzity sa stretli na Agrokomplexe 2022

19.08.2022   Aktuality

Rektorky a rektor troch slovenských univerzít, ktoré sa venujú živej prírode, pôdohospodárstvu, starostlivosti o zvieratá a prírodu, zdravé potraviny a životné prostredie, sa stretli na otvorení medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex vo štvrtok 19. augusta 2022 na výstavisku v Nitre. 

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., pri stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom a ďalšími členmi vlády spoločne zdôraznili úlohu troch slovenských univerzít, ktoré majú priamy vplyv na budúcnosť nášho agrosektora. Vychovávajú odborníkov, ktorí majú priamy vplyv na zabezpečovanie potravinovej sebestačnosti, pestovanie plodín, chov hospodárskych zvierat, starostlivosť o ich zdravie, kontrolu výroby a predaja bezpečných potravín, ochranu a tvorbu životného prostredia, starostlivosť o lesy a ich ekologickú rovnováhu, ale aj produkčnú schopnosť a život v nich. Na troch univerzitách pracujú stovky odborníkov, vedcov a výskumníkov, ktorí sa podieľajú na rozvojových projektoch a významnou mierou ovplyvňujú budúcnosť Slovenska v mimoriadne citlivom agrosektore.

„V posledných rokoch pod vplyvom pandémie, ale aj vojnového konfliktu, si každý občan Slovenska mimoriadne silno uvedomuje, že potravinová bezpečnosť, o ktorej sa stále iba hovorí, musí byť skutočnou prioritou nás všetkých. Akademické prostredie je pripravené poskytnúť všetky svoje kapacity na podporu stratégií, ktoré by viedli k reálnym krokom na jej zabezpečenie. Naše tri univerzity veľmi úzko spolupracujú vo všetkých oblastiach, kde máme spoločné prieniky. Očakávame, že podobne budú spolupracovať aj ostatní v tejto krajine. Máme spoločný cieľ – zdravých ľudí, zdravé zvieratá, zdravú krajinu, ktorá dokáže dať svojim obyvateľom zdravé potraviny a zdravé životné prostredie,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová.


Zľava Jana Mojžišová, Rudolf Kropil, Klaudia Halászová

Využite jedinečnú príležitosť a navštívte tohtoročný Agrokomplex v Nitre. Neobíďte ani prezentáciu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na výstave Poľovníctvo a príroda, ktorá sa koná len raz za päť rokov.

               

Výstavisko je otvorené každý deň od 9,00 do 18,00 hod., s výnimkou nedele (do 17,00 hod). Vstupné je v cene 7,- € dospelí, zľavnené vstupne majú žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov a občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Voľný vstup majú občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom) a deti do začatia školskej dochádzky (do 6 rokov) v sprievode rodiča.