Loading...

Oznamy

Slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov UVLF v Košiciach

25.03.2019   Aktuality

Dňa 25. marca 2019 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorí boli schválení akademickým senátom na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023. Po slávnostnom otváracom príhovore doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., v ktorom privítal nie len inaugurovaných, celú akademickú obec, prizvaných rektorov národných a zahraničných univerzít, ale aj zvláštnych hostí, menoval predseda akademického senátu doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., rektorku UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. Tá po prijatí insígnií zložila oficiálny rektorský sľub, ktorý zakončila slávnostným „Spondeo et Polliceor“ a následne inaugurovala prorektorov univerzity na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023, menovite prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina Tomka, PhD., prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., prorektorku pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu prof. MVDr. Zitu Faixovú, PhD., a prof. MVDr. Alexandru Trbolovú, PhD., prorektorku pre klinickú činnosť a styk s praxou.

Na akademickej slávnosti, akou inaugurácie je, sa v aule UVLF v Košiciach zišlo 25 rektorov, prorektorov a dekanov zo slovenských, ale aj zahraničných univerzít. Po ukončení inaugurácie sa vo svojom príhovore prihovorila novovymenovaná rektorka univerzity všetkým prítomným, pričom na záver dodala, že meno UVLF v Košiciach je vytvárané všetkými jej členmi. Po slávnostnom príhovore rektorky univerzity vystúpili aj niektorí vzácni hostia, ktorí vo svojich prejavoch vyzdvihli jedinečnosť a nenahraditeľné postavenie univerzity nie len v národnom, ale aj v medzinárodnom priestore. 

Na záver inaugurácie vystúpilo sláčikové kvarteto Kombozet, ktoré dodalo podujatiu slávnostný charakter a umelecký rozmer. Po zaznení hymny Gaudeamus igitur sa jedinečná akademická slávnosť skončila a na blahoželania a ďalšie stretnutia bol potom priestor počas recepcie v priestoroch jedálne.