Loading...

Oznamy

Želáme Vám zdravé, šťastné, veselé a bezpečné!

Milí kolegovia, študenti, zamestnanci, absolventi, priatelia, priaznivci, podporovatelia,
ctená veľká rodina Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

V končiacom sa roku sme si ešte silnejšie uvedomili hodnoty zdravia - toho fyzického i duševného. Zdravie už nie je iba slovom, je skutočnou hodnotou, o ktorú sa treba pričiniť. My to robíme vo všetkých našich dlhodobých rozvojových zámeroch i študijných  programoch v duchu stratégie Jeden svet – Jedna medicína – Jedno zdravie (One World – One Medicine – One Health). Chceme žiť v zdravom svete, ktorý bude mať perspektívu zelených lesov, čistých vôd, voňavého vzduchu, rôznorodej flóry i fauny, spokojného ľudstva. Snažme sa o to spoločne každý deň bez veľkých slov ale reálnymi činmi.

Želáme Vám pokojné a spokojné sviatky v kruhu Vašich najbližších.