Loading...

Oznamy

Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca v online priestore

10.12.2021   Aktuality

V utorok 7. decembra 2021 sa konal už XIII. ročník vedeckej konferencie Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca. Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) zorganizovali túto tradičnú konferenciu prvýkrát v online priestore prostredníctvom aplikácie MicrosoftTeams.

Za vedecký výbor, ktorého členmi za UVLF boli prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD. a prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., otvoril podujatie ostatne menovaný. V príhovore ocenil, že konferencia dáva príležitosť mladým vedeckým pracovníkom v oblasti bezpečnosti potravín prezentovať výsledky svojho výskumu a previazať vzájomnú spoluprácu.  Pripomenul, že na konferencii sa v minulosti nadviazali dôležité osobné kontakty a spolupráca a vznikol nejeden zaujímavý vedecký projekt. Tu nájdete program vedeckej konferencie.

MUDr. Katarína Kromerová, poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR, vyzdvihla záujem mladých vedecký pracovníkov a doktorandov podeliť sa o výsledky svojich prác.

Vedecké jednanie prebiehalo počas celého dňa v štyroch blokoch, predsedania v sekciách sa za UVLF ujali doc. MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., Mgr. Martin Bartkovský, PhD., MVDr. Martina Galdíková, PhD. a doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD.

Mladí tvoriví pracovníci predniesli spolu 22 prednášok, vrátane troch príspevkov kolegov z Českej republiky. UVLF úspešne reprezentovali MVDr. Silvia Zemanová a kol.: Detekcia vybraných patogénov u netopierov na území Slovenskej republiky; Mgr. Simona Hriciková a doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.: Antibiotiká v pohári; MVDr. Anna Reitznerová, PhD. a kol.: Optimalizácia podmienok stanovenia mykotoxínu Deoxynivalenol v krmive a PharmDr. Ľudmila Balážová, PhD. a RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.: Vplyv nanočastíc na rastlinné modely.

V závere prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. poďakoval organizátorom za výborné pripravený priebeh konferencie, účastníkom za ich prezentácie a plodnú diskusiu a vyslovil presvedčenie, že najbližšia konferencia Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca sa v roku 2023 uskutoční už v prezenčnej forme.

doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD., člen organizačného výboru konferencie