Loading...

Oznamy

Boj za slobodu a demokraciu sa nikdy nekončí

16.11.2021   Aktuality

17. november je Medzinárodný deň študentstva i Deň boja za slobodu a demokraciu. Súčasníkom sa pri dátume 17. november okamžite vybaví rok 1989. V historickom kalendári má však rovnako dôležité miesto rok 1939. Bez udalostí z roku 1939 by nebolo ani Nežnej revolúcie. Obidva historické dátumy si v predvečer štátneho sviatku v utorok 16. novembra 2021 pripomenuli členovia vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pri symboloch univerzity.   


Zľava prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., MVDr. Martin Tomko, PhD., prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. a Ing. Róbert Schréter, PhD.      

„V obidvoch prípadoch to boli študenti, ktorí sa dokázali postaviť a bojovať proti nacistickému režimu v roku 1939 a proti totalitnému režimu v roku 1989. Chcela by som, aby sme si všetci pripomenuli tento dátum a uvedomili si, že boj za slobodu a demokraciu nikdy nekončí. Tradičné hodnoty demokracie a slobody majú na akademickej pôde svoje pevné miesto a my všetci, nielen študenti, ale aj vysokoškolskí učitelia, by sme mali mať vždy odvahu vyjadriť svoje presvedčenie, že tieto hodnoty na univerzitnú pôdu patria. Prajem nám všetkým, aby sme v sebe vždy našli odvahu povedať svoj názor, bojovať za akademické hodnoty, hodnoty demokracie a slobody. Nech na to máme odvahu, silu a chuť v každej dobe, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Chránime hodnoty Novembra 1989, chceme byť slobodnou univerzitou," povedala v príhovore k 17. novembru rektorka UVLF Jana Mojžišová.

17. november je Medzinárodný deň študentstva. Podnetom na jeho vyhlásenie sa stali udalosti z jesene 1939. Silnejúci fašizmus a okupácia českých území nemeckými vojskami vyvolala v uliciach Prahy v deň výročia vzniku republiky 28. októbra 1939 demonštráciu.  Vojsko použilo voči demonštrantom aj strelné zbrane. Jeden človek zahynul, 13 ďalších utrpelo ťažké zranenia.. Bol medzi nimi aj študent medicíny Univerzity Karlovej Jan Opletal, ktorý o dva týždne zraneniam podľahol.

Opletalova smrť vytiahla 17. novembra 1939 do ulíc stovky vysokoškolákov. Pochodom cez mesto sa chceli s medikom rozlúčiť. Odozva bola tragická. Špeciálne nemecké komandá prepadli vysoké školy a internáty v Prahe, Brne a Příbrame. Nasledovali popravy bez súdu, vyše 1200 študentov odvliekli do koncentračného tábora. České vysoké školy boli zavreté.

Pri príležitosti druhého výročia uzatvorenia českých vysokých škôl a odvlečenia študentov do koncentračného tábora sa v Londýne stretli delegácie študentov 26 národov pod záštitou prezidenta Edvarda Beneša a exilovej československej vlády. V slávnostnom vyhlásení stanovili 17. november za Medzinárodný deň študentstva. V roku 1942 na zasadnutí Medzinárodného študentského zhromaždenia vo Washingtone bol 17. november potvrdený a opäť vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. Na akte potvrdenia sa zúčastnili delegáti študentov 50 národov.

     

Pripomienka udalostí z roku 1939 stála na začiatku novembrových aktivít v roku 1989. Pripomienka 50. výročia nacistických represálií prerástla do demonštrácie proti komunistickému režimu. V piatok 17. novembra 1989 sa na pražskom Albertove zišli študenti pražských vysokých škôl. Ich sprievod, ktorý pokračoval na Vyšehrad a do centra Prahy, kde ich na Národnej triede zastavil kordón príslušníkov Verejnej bezpečnosti a demonštrantov napadol a brutálne zbil. Informácie o tomto zásahu sa prostredníctvom hercov a študentov dostali veľmi rýchlo do celého Československa. Udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu nadobúdali postupne väčší rozmach až vyústili do pádu režimu. Rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a vieru. Vďaka tomu, že tento prerod sa uskutočnil pokojne, bez obetí na zdraví a životoch, do histórie sa tento proces zapísal ako Nežná revolúcia alebo Zamatová revolúcia

17. november bol vyhlásený za Deň boja za slobodu a demokraciu, štátnym sviatkom je od roku 2001, dovtedy bol na Slovensku, na rozdiel od Českej republiky, len pamätným dňom.