Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Deň študentstva a  Deň boja za slobodu a demokraciu

Udelenie rektorského voľna - Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň

16. novembra 2021

udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady cvičení) pri príležitosti Dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Rektorské voľno sa nevzťahuje na študentov 6. ročníka ŠP VVL, ktorí vykonávajú štátne skúšky.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka