Loading...

Oznamy

Vyhlásenie súťaže na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF.

Vyhlásenie súťaže na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch pre farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike. Jej vznik sa datuje do decembra 1949 pod názvom Vysoká škola veterinárska v Košiciach. Názov vysokej školy, jej vnútorné usporiadanie a profilovanie sa viackrát menili. Minulosť so súčasnosťou spája profesionalita jej viac ako 8 500 absolventov. Spoločenské zmeny, požiadavky praxe a snaha o konkurencieschopnosť prispievajú k skvalitňovaniu a neustálemu progresu v poskytovaní kvalitného vysokoškolského vzdelávania. Univerzita dnes poskytuje vysokoškolské štúdium pre slovenských i zahraničných študentov, ako plne akreditovaná na národnej a medzinárodnej úrovni.

UVLF v Košiciach vyhlasuje súťaž na vytvorenie propagačného sloganu, ktorý by vystihoval jej jedinečnosť, tradíciu i poslanie do budúcnosti za týchto podmienok: 

Prihlasovací formulár