Loading...

Oznamy

Všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju spoločnosti, zdraviu zvierat i ľudí

30.06.2021   Aktuality

Takmer 300 mladých žien a mužov zo Slovenska i zahraničia ukončilo v tomto roku štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Záver júna patril promočným slávnostiam. Absolventi boli promovaní na doktorky a doktorov veterinárskeho lekárstva, magisterky a magistrov farmácie a bakalárov v študijných programoch prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Každý deň slávností bol rozdelený do predpoludňajšieho a popoludňajšieho termínu, aby nikto zo zúčastnených nebol ohrozený. Priamo v aule mohli byť na slávnostnom akte s každým absolventom len dvaja hostia. Ďalší rodinní príslušníci sa na slávnosti mohli zúčastniť prostredníctvom prenosu na veľkoplošnú obrazovku, ktorá bola spolu so stanmi nainštalovaná v univerzitnom parku pod historickými platanmi.

„Po rokoch náročného štúdia vychádzajú z brány našej univerzity špičkoví veterinárni lekári, farmaceuti a ďalší odborníci na zdravie zvierat i zdravie ľudí. A chceme veriť, že cez bránu vychádzajú nielen odborníci, ale aj osobnosti múdre a charakterné. Očakávame, že nebudú mať len vysokoškolský diplom, ale budú mať aj žiaducu múdrosť a čistý charakter, chuť a silu nevzdávať sa pri strete s prekážkami v akejkoľvek podobe. Toto naše očakávanie je silnejšie ako kedykoľvek predtým, lebo aj táto doba je iná, ako sme doteraz poznali. Máme za sebou dlhé mesiace pandémie, ktorá prevrátila hore nohami všetko zažité a očakávané. V posledných dvoch ročníkoch štúdia ste stratili istotu poznaného. Prestalo platiť takmer všetko, s čím sme v našich plánoch a našich životoch počítali vrátane toho,  čo sa malo spájať s ukončením štúdia, záverečnými skúškami či samotnými promóciami. Vďaka schopnosti prispôsobiť sa a ochote  zabojovať s nepriaznivými okolnosťami je novozískaný diplom plne zaslúžený,“ konštatovala v slávnostnom príhovore rektorka UVLF Jana Mojžišová.

V slávnostnom promočnom sľube absolventi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach verejne potvrdzujú, že všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju spoločnosti, vždy a za každých okolností budú ochotní poskytnúť pomoc pri  ochrane zdravia zvierat, a tým aj zdravia ľudí, v záujme ochrany zdravia konzumentov budú všemožne zabezpečovať produkciu zdravotne a hygienicky neškodných potravín. Zaväzujú sa, že budú ochraňovať, upravovať a kontrolovať životné prostredie v súlade so špecifickým zameraním svojej profesie. K svojim povinnostiam budú pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej budú zvyšovať úroveň svojich vedomostí vo všetkých oblastiach veterinárnej medicíny i farmácie, žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa. V promočnom sľube sa zaväzujú aj k tomu, že všetkých svojich  učiteľov, ktorí im odovzdali  svoje znalosti a vedomosti, si budú vážiť a dôstojne nasledovať a uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu.

Ako prví vo štvrtok 24. júna 2021 v aule UVLF prevzali diplomy 62 absolventi päťročného magisterského študijného programu farmácia.

V piatok 25. júna 2021 prevzali diplomy o absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania bakalári v študijných programoch kynológia (29 absolventov), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (5 absolventov), bezpečnosť krmív a potravín (8 absolventov). Titul magister prevzali 4 absolventi v študijnom programe trh a kvalita potravín.

V pondelok 28. júna a v utorok 29. júna 2021 sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov šesťročných doktorských študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo (102 absolventov) a Generel Veterinary Medicine v anglickom jazyku (37 absolventov- 14 z Nórska, 8 z Veľkej Británie, 6 z Írska, 5 z Islandu, 2 z Izraela, po jednom z Cypru a Nemecka). Pridali sa k nim aj absolventi  spoločného bakalárskeho študijného programu Animal Science - náuka o živočíchoch (26 absolventov), ktorý má UVLF s nórskou Nord University v Bodø. Nie všetci zahraniční absolventi sa však na promóciách mohli zúčastniť osobne, v utorok boli prítomní dvaja absolventi Animal Science a 15 absolventi General Veterinary Medicine.