Loading...

Oznamy

Letná škola BISLA 2021 / Summer school BISLA 2021

21.06.2021   Oznamy študentom

https://mcusercontent.com/c3dd11626c26d2cec8b1ba41f/images/821cb966-73bd-5871-1410-ec0a55acbcb3.jpg

Letná škola BISLA 2021

Milí priatelia, kolegovia a študenti. Toto leto ponúkame 15 krátkych, intenzívnych a fascinujúcich kurzov v angličtine aj slovenčine. Je to naša ponuka po pandémii pre študentov z celého Slovenska. Ak poznáte, alebo máte v rodine študentov, budeme vám vďační ak im prepošlete tento email.
Napríklad do piatku sa študenti môžu prihlásiť na týždňový kurz v angličtine o relevantnosti knihy Brave New World (Aldous Huxley)!

"Links" a popis Letnej školy BISLA:

Registruj sa na: leto.bisla.sk

Pozrite si naše linky o letnej škole:

  1. Zoznam ponúkaných seminárov
  2. Link na registráciu na semináre
  3. Info brožúra k letnej škole
  4. BISLA webová stránka
  5. Príhovory rektora BISLA, koordinátorky štúdia Dagmar Kusej a nášho študenta Maxa Radó

Čo je Letná škola?

Letná škola BISLA pozostáva z šestnástich krátkych intenzívnych „pop-up“ kurzov na aktuálne, špecifické a praktické témy. Približne polovica kurzov bude prebiehať po slovensky a polovica v anglickom jazyku. Takúto letnú školu BISLU organizuje po prvýkrát ako reakciu na post-pandemickú situáciu.
„Pop-up“ kurzy sú zabehnutým formátom doplnenia výučby počas semestrov na mnohých školách v USA a v Európe, najmä v programoch štúdií liberálnych štúdií. Dávajú možnosť študentom obohatiť svoje poznatky, ktoré sa počas akademického roku do jednotlivých predmetov „nezmestia,“ no sú dôležitou aplikáciou teoretických poznatkov v tom-ktorom odbore. BISLA sa rozhodla tento formát ponúknuť počas celého leta.
Kurzy sa venujú témam zo sociológie, politológie, medzinárodných vzťahov, filozofie, psychológie, aj umení. Sú spravidla interdisciplinárne a založené na intenzívnych interakciách malej skupiny študentov (10-15)

Ako to funguje?

Každý kurz má max. 15 kontaktných hodín. Ešte pred začatím kurzu si študenti väčšinou prečítajú základný text, ktorý poslúži ako štartovacia dráha pre diskusie. Počas kurzu splnia niekoľko krátkych zadaní rôzneho formátu (reflexie, prezentácie, skupinové projekty a i.) a odovzdajú dlhšiu esej či projekt po skončení kurzu. Takýmto spôsobom kurz naplní penzum 2 ECTS kreditov a študent/-ka získa po úspešnom absolvovaní kurzu certifikát.
Trvanie kurzov je rôzne, niektoré kurzy budú prebiehať intenzívnou formou štyri dni, väčšinou však 7-10 dní. Na domovskej stránke a v kalendári nájdete rozpis kurzov aj dátumy, kedy budú prebiehať. Pre účastníkov, ktorí nie sú študentmi BISLA je cena jedného kurzu 59 EUR. (Možnosť získať štipendium v plnej výške ceny kurzu podaním žiadosti na bislaleto@bisla.sk.)

Pre koho je Letná škola?

Letná škola je určená pre študentov všetkých vysokých škôl z celého Slovenska i zahraničia. Študenti nemusia mať zázemie v spoločenských a humanitných vedách, naopak, vítame účastníkov všetkých možných odborov. Zároveň je tento program otvorený aj pre maturantov, ktorí sa chystajú na vysokoškolské štúdium.
Tým, že jednotlivé kurzy trvajú len pár dní, je tento formát dostupný aj pre “cezpoľných” študentov. Na stránke nájdete aj prehľad ubytovania v okolí BISLA. Náš organizačný team vám rád pomôže a zodpovie akékoľvek otázky.

Letná škola nie je len o učení

Súčasťou letnej školy BISLA bude 10 verejných diskusií: “Premýšľame globálne a lokálne o súčasnosti – o vzdelaní, umení a etike“. Tieto diskusie, ktoré budú prebiehať počas leta v záhrade BISLA a zároveň budú streamované naživo cez internet. (moderátori budú Prof. F. Novosád, Doc. S. Abrahám a Terézia Lukáčová, študentka BISLA a spoluzakladateľka vzdelávacieho programu I AMbitious).
Študentská rada BISLA tiež chystá počas leta aj neformálne kultúrne a spoločenské podujatia do ktorých sa účastníci môžu zapojiť- filmové večery, barbecue, koncerty a i.

https://mcusercontent.com/c3dd11626c26d2cec8b1ba41f/_compresseds/5a0031df-5065-ac48-c2bf-3a12be19eb9e.jpg

Kto je BISLA?

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) je unikátna vysoká škola. V Európe existuje okolo 40 podobných Liberal Arts programov a ich konzorcium iniciovala BISLA a sídli na Slovensku (www.ecolas.eu). Ponúkame bakalárske štúdium v anglickom jazyku a sústredíme sa, aby si študenti osvojili intelektuálne zručnosti, alebo 'soft skills', tak potrebné v ďalšom štúdiu ako aj v zamestnaní. To sa dá dosiahnuť len ak študenti od prvého do posledného dňa semestra v úzkom kruhu (10-15 študentov) spoločne analyzujú, čítajú, argumentujú a pravidelne a veľa píšu. Dôležité je aj prehlbovanie etických hodnôt študentov, ale aj praktické zručnosti cez stáže, dobrovoľníctvo, študentské spolky a kluby. Pre BISLU je študent to najdôležitejšie!