Loading...

Oznamy

Košickí farmaceuti víťazmi Clinical skills event

30.04.2021   Aktuality

Študenti farmácie z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa stali absolútnymi víťazmi celoštátnej súťaže Clinical skills event (CSE), ktorá sa konala 29. marca 2021 v online priestore. Do Košíc putuje pohár za absolútne víťazstvo.

Clinical skills event (CSE) je celoštátna súťaž študentov farmácie zameraná na znalosti z klinickej farmácie. Organizuje ju Slovenský spolok študentov farmácie so Spolkom košických študentov farmácie, samozrejme za podpory Slovenskej lekárnickej komory a oboch fakúlt/univerzít farmácie na Slovensku. V tomto roku sa prvýkrát konala v online priestore.

Na Slovensku sa farmácia študuje na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Z celkového počtu 17 trojčlenných tímov, ktoré sa do súťaže zapojili, UVLF v Košiciach reprezentovalo 7 tímov (21 študentov). Najúspešnejšie tímy UVLF obsadili 1., 3. a 4. miesto celkovo.

TOP 3 umiestnenie v rámci UVLF v Košiciach:
1. miesto (absolútni víťazi) - Radoslav Tkáč (5. roč.), Stanislav Zalibera (4. roč.), Šimon Salanci (5. roč.)
2. miesto (3. miesto celkovo) - Dominika Strišovská, Nikola Škorníková, Simona Ačaiová (všetci 4. ročník)
3. miesto (4. miesto celkovo) - Kristína Juhasová, Denisa Kačová, Marián Ksiažek (všetci 4. ročník)

„Rád by som za všetkých spolužiakov poďakoval a vyzdvihol ochotu odborných garantov podujatia, ktorými za našu univerzitu boli PharmDr. Peter Takáč, PhD. a Mgr. Martina Proškovcová. Najúspešnejší riešitelia dostanú možnosť stretnutia s klinickou farmaceutkou pôsobiacou na Oddelení klinickej farmakológie Internej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra, hodnotnú literatúru, všetci účastníci dostanú certifikáty a na univerzitu poputuje pohár za absolútne víťazstvo v súťaži,“ informoval prezident Spolku košických študentov farmácie Igor Ontek.

Projekt Clinical skills event ponúka ukážky práce klinického farmaceuta, umožní získanie nových poznatkov z oblasti klinickej farmácie a otestovanie tých starých, rozšírenie si obzorov o novú možnosť budúceho profesionálneho smerovania. Je to aj príležitosť stať sa celoštátnym víťazom CSE a získať hodnotné vecné a odborné ceny.


Ilustračné foto: https://sssf.sk/cse