Loading...

Oznamy

Košické univerzity sú kontaktnými bodmi MIRRI

23.04.2021   Aktuality

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Slovenskej republiky Dušan Velič sa v piatok 23. apríla 2021 stretol v Košiciach s rektormi tunajších univerzít Pavlom Sovákom (Univerzita P. J. Šafárika), Janou Mojžišovou (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie) a Stanislavom Kmeťom (Technická univerzita). Nový štátny tajomník vystriedal vo funkcii Vladimíra Ledeckého. 

Na rokovaní sa zúčastnila aj poslankyňa Národnej rady SR Viera Leščáková, generálna riaditeľka sekcie regionálneho rozvoja MIRRI Dominika Benická, generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií MIRRI Ľubica Sabadošová, riaditeľ odboru riadenia a tvorby operačného programu Matúš Drotár a riaditeľ Technologického a inovačného parku (TIP) UPJŠ Pavol Miškovský.

„Ako novovymenovaný štátny tajomník chcem nadviazať na konštruktívne pracovné vzťahy s akademickým prostredím a naďalej v nich pokračovať s cieľom rozvoja inovácií a regionálneho rozvoja. Akademickú obec považujem za dôležitého a v rozvoji krajiny jedného z kľúčových partnerov,“ povedal na začiatku stretnutia štátny tajomník Dušan Velič.

Hlavnými témami stretnutia boli príprava na nové programovacie obdobie, možnosti podpory projektov a zmluva MIT. Vedúce osobnosti  košických univerzít spolu s riaditeľom TIP-UPJŠ tiež predstavili projekt Košického klastra nového priemyslu (CNIC). Budovanie udržateľného modelu spolupráce samosprávy, zástupcov súkromného sektora a vedecko-výskumného prostredia univerzít  a SAV má ekonomicky a sociálne pozdvihnúť východné Slovensko.

Na záver rokovania odovzdal Dušan Velič rektorom univerzít dekréty garancie kontaktného bodu, v ktorom sa vedenie rezortu zaväzuje k otvorenej spolupráci pre podporu regionálneho rozvoja. Poslankyňa Viera Leščáková prisľúbila rektorke a rektorom koordináciu pri príprave novely vysokoškolského zákona.

          

        Zdroj: www.upjs.sk