Loading...

Oznamy

UVLF sa bude podieľať na prevádzke karanténnej stanice pre psy odbornou pomocou a veterinárnou starostlivosťou

UVLF sa bude podieľať na prevádzke karanténnej stanice pre psy odbornou pomocou a veterinárnou starostlivosťou

15.04.2021   Aktuality

Mesto Košice má opäť funkčnú karanténnu stanicu pre psy. Vo štvrtok 15. apríla ju prezentoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček spolu s konateľkou OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov Romanou Šerfelovou, rektorkou UVLF Janou Mojžišovou, riaditeľkou Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – mesto Annou Ondovou  a náčelníkom Mestskej polície Košice Slavomírom Pavelčákom.

Karanténna stanica patrí Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP), ktorá doteraz v tejto lokalite neďaleko Hanisky prevádzkovala útulok. Pozemok občianskemu združeniu prenajalo mesto na 20 rokov za symbolické euro ročne. ÚVP už získalo všetky povolenia a od 19. marca bola spustená prevádzka karanténnej stanice. Mesto teraz finišuje na príprave zmluvy, na základe ktorej bude využívať jej služby. Na odbornej veterinárnej starostlivosti sa bude na základe zmluvného vzťahu podieľať aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  

V karanténnej stanici je osemnásť samostatných kotercov, z každého má pes prístup do vlastného vonkajšieho výbehu. Súčasťou je jedna infekčná a jedna klietková miestnosť, kuchynka pre zamestnancov a ďalšia na prípravu krmiva pre psov, technická miestnosť, vyšetrovňa, šatňa a sklad krmiva. Odchytené psy budú v karanténnej stanici štrnásť dní. Potom ich premiestnia do útulku, v lepšom prípade si ich niekto adoptuje.

„Mesto aktuálne rokuje s UVP o pravidlách a dokončuje sa zmluva. Odchyt túlavých zvierat bude zabezpečovať mestská polícia, ktorá už má vyškolených pracovníkov. Po podpise zmluvy bude môcť požiadať o udelenie licencie na odchyt psov,“ informoval primátor Jaroslav Polaček. Pripravená je aj prevádzka internetovej stránky, na ktorej občania nájdu aktuálny stav zvierat v karanténnej stanici a zistiť, či sa tam nachádza pes, ktorý sa im stratil, alebo ktorého by mohli prichýliť.  Podľa slov primátora mesto v rozpočte vyčlenilo sumu 185 tisíc eur na služby súvisiace s karanténnou službou. „Mestská polícia má sedem príslušníkov, ktorí absolvovali školenie na odchyt a prepravu túlavých zvierat. Sú primerane vyzbrojení a vystrojení, majú odchytové tyče, čítačky, vozíky na odchyt psov a kadáverov. Vypracovaný je aj štandardizovaný postup na odchyt túlavých psov,“ dodal náčelník Mestskej polície Košice Slavomír Pavelčák.

„Mali sme predstavu o tom, ako by mohla vyzerať karanténna stanica, ale jej realizáciu podmieňovali peniaze. Sen UVP sa zázračne stal skutočnosťou, pretože sa našiel sponzor, ktorý sa nezištne rozhodol zafinancovať celú stavbu. Patrí mu naša veľká vďaka, hoci chce ostať v anonymite,“ uviedla konateľka Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov Romana Šerfelová. Poďakovala aj všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na stavbe a pomoci, či už je to mesto prenájmom pozemku, spoločnosť U. S. Steel Košice darovaním 450 ton umelého kameniva, Košický samosprávny kraj schválením dotácie 3000 eur na vnútorné vybavenie karantény, ale aj všetci dobrovoľníci svojou prácou, darmi a príspevkami. „Veľmi sa tešíme, že konečne máme vyhovujúce podmienky pre psov, ale aj zamestnancov, lebo práve tí majú veľmi náročné pracovné podmienky. Situácia sa však teraz veľmi zlepší.“

Mesto Košice požiadalo o súčinnosť pri príprave projektu odchytovej karanténnej stanice pre zvieratá Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. „Radi sme prispeli odbornými radami k úspechu tohto projektu,“ zdôraznila rektorka UVLF Jana Mojžišová. „Sme pripravení pokračovať v spolupráci a poskytovať odbornú veterinárnu starostlivosť pre odchytené zvieratá, ale aj prispievať radami ľuďom z ÚVP, pred ktorými sa s úctou skláňam. V tomto zariadení treba poskytovať pomoc zvieratám, ktoré sú často vo veľmi zlom zdravotnom stave. My sme pripravení 24 hodín denne a sedem dní v týždni byť súčinní pri poskytovaní prvej pomoci a zdravotnej starostlivosti o odchytené zvieratá. Košice chcú byť moderným mestom, v ktorom sa voľne nepohybujú opustené zvieratá a s tými, ktoré sú odchytené, sa nakladá v súlade so všetkými etickými princípmi tak, aby netrpeli. Som rada, že Košice budú patriť k mestám, kde má magistrát o to záujem.“ Prorektorka UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou Alexandra Trbolová dodala, že UVLF poskytovala služby pre útulok v Haniske aj doteraz, či už to bolo v denných alebo pohotovostných službách, aj formou hospitalizácie. „V ošetrovaní pacientov aj pri akútnych stavoch bude Klinika malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice pokračovať aj naďalej. Sme pripravení personálne, materiálne aj priestorovo na to, aby sme útulku pomohli aj v tomto smere.“