Loading...

Oznamy

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

12.11.2018   Aktuality

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva navštívil Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach historicky prvýkrát úradujúci prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.  Prezident sa so študentmi a akademickou obcou stretol 12. novembra 2018 v aule UVLF. Stretnutie slávnostne otvorila rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá v rámci svojho príhovoru privítala prezidenta Kisku na akademickej pôde.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska rozprával všetkým prítomným o svojej ceste k úspechu, ktorá často viedla cez rôzne prekážky. Taktiež zdôraznil, že UVLF v Košiciach je podľa jeho názoru malým zázrakom vzhľadom na vysokokvalitné vzdelanie, ktoré poskytuje svojim študentom aj na medzinárodnej úrovni v oblasti veterinárskeho a farmaceutického vzdelávania. Tým súčasne aj apeloval na všetkých študentov, ktorých ako mladšiu generáciu – našu nádej, vyzval, aby sa nebáli urobiť krok vpred a otvorene diskutovali o problémoch. 

V nasledovnej diskusii študenti všeobecného veterinárskeho lekárstva, farmácie, hygieny potravín, kynológie, vzťahu človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosti krmív a potravín a trhu a kvality potravín, opäť raz svojimi trefnými a priamymi otázkami dosvedčili vysokú úroveň vzdelania, ktorú im univerzita poskytuje. So záujmom sa pýtali na názor prezidenta v otázkach tematicky zameraných na oblasť ich štúdia. V oblasti farmácie bola otvorená otázka internetových hoaxov, ktoré znevažujú a degradujú povolanie farmaceutov. Diskutované boli aj otázky týkajúce sa súčasných podmienok v útulkoch na východnom Slovensku a podpory kastračných programoch kvôli premnožujúcim sa psom. Spomenutá bola aj problematika súčasného poľnohospodárstva a s ním súvisiaca kvalita potravín.

Na záver stretnutia rektorka univerzity prof. Jana Mojžišová poďakovala prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi za jeho návštevu, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti osláv 17. novembra ako dňa boja za slobodu a demokraciu. Na to sa vo svojej záverečnej reči zamerala aj rektorka, ktorá zdôraznila podstatu tohto sviatku: „Tento dátum sa spájal a spája aj s Medzinárodným dňom študentstva. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na celom svete. Podobne ako v roku 1939, aj v novembri 1989 zohrali v Prahe a Bratislave významnú úlohu najmä študenti vysokých škôl pri zápase o demokraciu. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Preto vyzývam aj našich študentov, súčasnú mladú generáciu, aby bojovala za svoje ideály a otvorene hlásala svoj názor, pretože hlavne vy môžete iniciovať zmeny v spoločnosti.“​