Loading...

Oznamy

“Canine leishmaniosis – update on the pathogenesis, treatment and prevention”

26.10.2018   Aktuality

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na zahraničnú prednášku na tému:

“Canine leishmaniosis – update on the pathogenesis, treatment and prevention”

ktorá sa uskutoční dňa

7. novembra 2018 o 12:25 hod.

v posluchárni Pavilónu morfologických disciplín P34 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Ako prednášajúci vystúpi prof. MVDr. Gad Baneth, PhD., Dipl. ECVCP, riaditeľ Koret School of Veterinary Medicine pri Hebrejskej jeruzalemskej univerzite v Izraeli.

Prof. MVDr. Gad Baneth, PhD., Dipl. ECVCP, je viceprezidentom skupiny LeishVet pre štandardizáciu diagnostiky, liečby a prevencie leishmaniózy a členom predstavenstva Izraelskej spoločnosti pre parazitológiu, protozoológiu a tropické choroby. Jeho výskum sa zameriava na patogenézu, diagnostiku a liečbu veterinárnych a zoonotických infekčných chorôb prenášaných vektorom, vrátane leishmaniózy, recidivujúcej horúčkovitej boreliózy, ehrlichiózy, babesiózy, hepatozoonózy, trypanosomiózy a dirofilariázy. Ďalej sa podieľa na štúdiu zoonotických a veterinárnych ochorení v Stredozemí, v Uzbekistane, v Etiópii, v južnej Európe a v severnej Afrike a je autorom viac ako 240 vedeckých publikácií.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka