Loading...

Oznamy

UVLF a Nord universitet opäť spoločne reagujú na problém globálnych zmien

17.09.2020   Aktuality

UVLF v Košiciach a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych zmenách pod názvom „Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat“, ktorú plánujú zorganizovať v dňoch 5. - 8. mája 2021 v Košiciach. Podujatie je výsledkom dlhoročnej spolupráce oboch univerzít ako dôležitých spoločenských aktérov reagovať na náročné výzvy, ktorým čelí ľudstvo za posledné desaťročia.

Prvú takúto konferenciu univerzity spoločne úspešne zorganizovali v roku 2017 v Košiciach vďaka finančnej podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska za účasti takmer 120 odborníkov z rôznych krajín sveta. O dva roky neskôr na ňu nadviazali organizátori v nórskom Bodø, ktorej sa zúčastnili a prispeli svojimi prezentáciami aj zástupcovia UVLF v Košiciach.

Po tretíkrát sa konferencia vráti opäť do Košíc, aby sa stala medzinárodnou a multidisciplinárnou platformou na zdieľanie najnovších vedeckých poznatkov, výmenu skúseností, budovanie vzťahov a vedeckých sietí.

Programovým obsahom konferencie budú:
1. Dopady globálnych a klimatických zmien na prostredie;
2. Dopady globálnych zmien na zdravie ľudí a zvierat;
3. Vplyv globálnych a klimatických zmien na zdroje vody a ovzdušie.

Konferencia sa uskutoční v rámci bilaterálnej iniciatívy “IGC – Joint scientific conference on global change”, ID: FBR01-009, realizovanej vďaka finančnej podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org

„Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu“
„Spoločne za dobré nápady”

MVDr. Martin Tomko, PhD., odborný a organizačný garant konferencie, 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach