Loading...

Oznamy


Kvapka krvi – Pusťme si žilou

Zachráňte život - darujte krv! Po troch rokoch je tradičné podujatie - KVAPKA KRVI späť. Spolok košických študentov farmácie v spolupráci s košickým pracoviskom Národnej transfúznej služby pripravuje akciu „Kvapka krvi – Pusťme si žilou“ v stredu…

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Dňa 21. októbra 2022 sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia DF, bezpečnosť krmív a potravín DF a vzťah človek – zviera a jeho…

Výzva na obsadenie pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov - postdoktorandov

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvy:  na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom…

Oznam firmy Gastromila

Vážení stravníci, Doba výdaja (Komenského, Podhradová): Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Hlavné jedlo B je možné objednať na aktuálny deň od 8:00 do 13:45 hod. Typ pizze sa nahlasuje pri výdaji po priložení karty na snímač. …

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., Dip. ECBHM,

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 19. októbra 2022 o 9.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška…Udelenie rektorského voľna - Uvítací piknik pre novoprijatých študentov

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 22. septembra 2022 udeľujem rektorské voľno od 13.00 hod. všetkým študentom prvého ročníka všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku …

Oznam firmy Gastromila - Zmena doby a miesta výdaja jedál

Vážení stravníci, od 20. 09. 2022 sa mení doba výdaja jedál na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Od 22. 09. 2022 sa budú obedy na Komenského vydávať v Pavilóne P14 v zamestnaneckej časti (vchod na…