Loading...

Organizačná štruktúra

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny

Vedecko-výskumná činnosť

Projekty CEKRM:
  • APVV-19-0193: Noví hráči v nanoterapii neurodegeneračných ochorení: kondiciované médium (KM) a extracelulárne vezikuly (EV) somatických kmeňových buniek. NANOREG Trvanie: 1.7.2020-30.5.2024
    Hlavný riešiteľ: doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
  • VEGA  1/0376/20: Sekretóm a extracelulárne vezikuly kmeňových buniek vo vzťahu ku neuroregenerácii a neuroplasticite. Trvanie:1.1.2020-31.12.2023
    Hlavný riešiteľ: doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Spoluúčasť na riešení projektov:
  • APVV- PP-COVID-20-NEWPROJECT-19117: Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu