Loading...

Organizačná štruktúra

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny

Vedecko-výskumná činnosť

Projekty CEKRM:
 • APVV-19-0193: Noví hráči v nanoterapii neurodegeneračných ochorení: kondiciované médium (KM) a extracelulárne vezikuly (EV) somatických kmeňových buniek. NANOREG Trvanie: 1.7.2020-30.5.2024
  Hlavný riešiteľ: prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
 • VEGA  1/0376/20: Sekretóm a extracelulárne vezikuly kmeňových buniek vo vzťahu ku neuroregenerácii a neuroplasticite. Trvanie:1.1.2020-31.12.2023
  Hlavný riešiteľ: prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
 • VEGA 1/0285/22: Kanínne neonatálne tkanivá ako alternatívny zdroj mezenchýmových kmeňových buniek v regeneračnej medicíne.
  Trvanie: 01.01.2022 – 31.12.2025
  Hlavný riešiteľ: MVDr. Marcela Maloveská, PhD.
 • VEGA  1/0237/23: Kondiciované médium mezenchýmových kmeňových buniek tukového tkaniva a amniónových obalov: inovatívna terapia chronických rán.
  Trvanie: 01.01.2023 – 31.12.2026
  Hlavný riešiteľ: MVDr. Filip Humeník, PhD. 
 • VEGA 1/0236/23: Biomarkery kanínnych nádorov mliečnej žľazy: intracelulárne, voľné a exozomálne mikroRNA.
  Trvanie: 01.01.2023 – 31.12.2026
  Hlavný riešiteľ: RNDr. Patrícia Petroušková, PhD.
Spoluúčasť na riešení projektov:
 • APVV- PP-COVID-20-NEWPROJECT-19117: Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu