Loading...

Organizačná štruktúra

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny

Doktorandi

Interní doktorandi
 • MVDr. Filip Humeník (2017-2021)
  Téma: Alternatívne zdroje dospelých kmeňových buniek a ich produktov: multilíniový a parakrínny potenciál.
  Študijný program: Biológia, Neurovedy.
  Školiteľ: doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
 • Mgr. Nikola Hudáková (2020-2024)
  Téma: Štúdium vplyvu zápalového prostredia na regeneračný potenciál kmeňových buniek a ich metabolitov.
  Študijný program: Biológia, Neurovedy.
  Školiteľ: doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Externí doktorandi
 • Bc. MVDr. Zuzana Vikartovská (2018-2022)
  Téma: Dospelé kmeňové bunky v liečbe kognitívnych dysfunkcií psov.
  Študijný program: Biológia, Neurovedy.
  Školiteľ: doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.