Loading...

Organizačná štruktúra

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny

Doktorandi

Interní doktorandi
 • Mgr. Nikola Hudáková (2020-2024)
  Téma: Štúdium vplyvu zápalového prostredia na regeneračný potenciál kmeňových buniek a ich metabolitov.
  Študijný program: Biológia, Neurovedy.
  Školiteľ: doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
 • MVDr. Ivana Hrešková (2021-2025)
  Téma: Štúdium parakrínneho a antimikrobiálneho účinku somatických kmeňových buniek
  Študijný program: Biológia, Neurovedy
  Školiteľ: doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Externí doktorandi
 • MVDr. Juraj Vozár (2021-2026)
  Téma: Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností membrány vaječnej škrupiny
  Študijný program: Biológia, Neurovedy
  Školiteľ: doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.