Loading...

Organizačná štruktúra

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny

Doktorandi

Interní doktorandi
 • Mgr. Nikola Hudáková (2020-2024)
  Téma: Štúdium vplyvu zápalového prostredia na regeneračný potenciál kmeňových buniek a ich metabolitov.
  Študijný program: Biológia, Imunológia
  Školiteľ: prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Externí doktorandi
 • MVDr. Juraj Vozár (2021-2026)
  Téma: Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností membrány vaječnej škrupiny
  Študijný program: Biológia, Imunológia
  Školiteľ: prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.