Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTOR PRE ROZVOJ ŠKOLY A HODNOTENIE KVALITY

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

jozef.nagy@uvlf.sk
+421 915 984010

Okrem priameho riadenia podriadených organizačných jednotiek zabezpečuje:

 • aktivity súvisiace s rozvojom univerzity,
 • procesy hodnotenia univerzity na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni:
  • medzinárodnú akreditáciu,
  • komplexnú akreditáciu,
  • iné hodnotenia kvality na národnej a medzinárodnej úrovni.

Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality spolupracuje a v mene UVLF vystupuje vo vzťahu k občianskemu združeniu Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Útvary priamo riadené prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sú:

 • referát hodnotenia kvality,
 • oddelenie informačných a komunikačných technológií,
  • referát centrálnych aplikačných systémov,
  • referát výpočtovej techniky a sietí,
 • informačné a pedagogické pracoviská:
  • Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva UVLF v Košiciach,
 • účelové zariadenia:
  • Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach,
  • Jazdecký areál.