Loading...

Online Štátne skúšky 2020/2021

ROZVRH ŽIVÉHO VYSIELANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020/2021

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach upozorňuje, že živé prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako poskytovateľ živých prenosov nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Zhotovovanie akéhokoľvek zvukového alebo vizuálneho záznamu živých prenosov je ZAKÁZANÉ a môže mať za následok právny postih. Rozvrh živého vysielania je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.
Živé vysielanie je realizované pomocou .
Video návody

Pre študentov: Nutné použiť nainštalovanú aplikáciu MS Teams v PC/NB/Apple (nie mobil/tablet)!

1. február - 3. február 2021

Študijný program: VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO
Štátne skúšky prebiehajú v štyroch komisiách.
Komisia - Choroby prežúvavcov
1.2.2021
od 8:00 do 11:30
od 12:00 do 16:00
Komisia - Choroby koní
1.2.2021
od 8:00 do 11:30
od 12:00 do 16:00
3.2.2021
od 8:00 do 11:30
Komisia - Choroby ošípaných
1.2.2021
od 8:00 do 11:30
od 12:00 do 16:00
Komisia - Choroby malých zvierat
1.2.2021
od 8:00 do 11:30
od 12:00 do 16:00