Loading...

Online Štátne skúšky 2020/2021

ROZVRH ŽIVÉHO VYSIELANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020/2021

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach upozorňuje, že živé prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako poskytovateľ živých prenosov nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Zhotovovanie akéhokoľvek zvukového alebo vizuálneho záznamu živých prenosov je ZAKÁZANÉ a môže mať za následok právny postih. Rozvrh živého vysielania je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.
Živé vysielanie je realizované pomocou .
Video návody

Pre študentov: Nutné použiť nainštalovanú aplikáciu MS Teams v PC/NB/Apple (nie mobil/tablet)!

Komisia 1 - Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia, vet.legislatíva a verejné a súdne vet.lekárstvo
30.08.2021
od 12:00 do 16:30
31.08.2021
od 13:00 do 17:00
Komisia 2 - Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia, vet.legislatíva a verejné a súdne vet.lekárstvo
Komisia - Choroby koní
30.08.2021
od 8:00 do 12:00

Študijný program: Farmácia

Komisia - 1
31.08.2021
od 11:15