Loading...

Online Štátne skúšky 2020/2021

ROZVRH ŽIVÉHO VYSIELANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2020/2021

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach upozorňuje, že živé prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako poskytovateľ živých prenosov nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Zhotovovanie akéhokoľvek zvukového alebo vizuálneho záznamu živých prenosov je ZAKÁZANÉ a môže mať za následok právny postih. Rozvrh živého vysielania je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.
Živé vysielanie je realizované pomocou .
Video návody

Pre študentov: Nutné použiť nainštalovanú aplikáciu MS Teams v PC/NB/Apple (nie mobil/tablet)!

Študijný program: Bezpečnosť krmív a potravín

10.06.2021
od 9:00 do 11:00

Študijný program: Všeobecné veterinárske lekárstvo

Komisia 1 - Nákazy zvierat, ochrana ŽP, vet. legislatíva, ver.a súdne vet. lekárstvo
Komisia 2 - Nákazy zvierat, ochrana ŽP, vet. legislatíva, ver.a súdne vet. lekárstvo

Študijný program: Farmácia