Loading...

Kontakty

Katedry

Meno Telefón E-mail Web
Jutková Annamária, RNDr., PhD. - annamaria.jutkova@uvlf.sk -
Kábrtová Beáta +421915984689 beata.kabrtova@uvlf.sk -
Kachnič Ján, MVDr., PhD. +421917171103 jan.kachnic@uvlf.sk -
Kaľatová Jana, RNDr. - -
Kandráčová Petra, MVDr., PhD. +421905405908 petra.kandracova@uvlf.sk -
Karaffová Viera, MVDr., PhD. +421905871840 viera.karaffova@uvlf.sk -
Karnišová Martina +421918747435 martina.karnisova@uvlf.sk -
Karolová Barbora, Mgr. - barbora.karolova@uvlf.sk -
Karolová Renáta, Ing. +421915984634 renata.karolova@uvlf.sk
Kimáková Andrea, RNDr., PhD. - andrea.kimakova@uvlf.sk -
Kiraľvargová Gabriela +421915986735 gabriela.kiralvargova@uvlf.sk -
Király Ján, RNDr., PhD. +421915984749 jan.kiraly@uvlf.sk -
Klein Ondrej - - -
Kľoc Dominik, Mgr. - dominik.kloc@uvlf.sk -
Kmeťková Veronika, PharmDr. - veronika.kmetkova@uvlf.sk -
Knap Viliam, doc. PhDr., PhD. - - -
Kočišová Alica, prof. MVDr., PhD. +421915984641 alica.kocisova@uvlf.sk -
Kolesár Jaroslav +421915986730 - -
Kolesárová Mária, RNDr., PhD. +421907796740 maria.kolesarova@uvlf.sk -
Komorová Petronela, Ing., PhD. - petronela.komorova@uvlf.sk -