Šport

Aktuality

Akademický rok 2015/16 – letný semester

 

Úradné hodiny - Ústav telesnej výchovy a športu (spodný internát) :
streda 9:00 – 10:30h
piatok 9:00 – 10:00h.

Pripravované športové akcie:

 

Pripravované vodácke, turistické akcie:
28.-29.5.2016 – Pieniny 2016