Zápisnica zo zasadnutí Správnej rady UVLF v Košiciach