ŠP VVL - RVPS Púchov

Ponuka RVPS Púchov na obsadenie uvolneného štátnozamestnaneckého miesta na oddelení zdravia zvierat. Miesto je vhodné pre absolventa všeobecného vet. lekárstva, držiteľa vod. preukazu skupiny B so záujmom pracovať v oblasti štátnej správy.

Záujemci o voľné prac. miesto môžu posielať ponuky na e-mail riaditel.PU@svps.sk alebo telefonovať na č. +421918371587