Predaj lístkov

Cena vstupenky je 35 eur.

Vstupenku si môžete zakúpiť osobne v pokladni Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach alebo prostredníctvom prevodu na účet:

Číslo účtu: SK42 8180 0000 0070 0007 2225.
Variabilný symbol:  13012017
Správa pre adresáta: meno a priezvisko

Na základe potvrdenia o zaplatení Vám budú vstupenky vydané osobne, resp. doručené na Vami uvedenú adresu, ktorú ,prosím, oznámte kontaktnej osobe.

Kontaktnou osobou je Mgr. Bianka Shymanska (tel. číslo + 421 915 986 760, mail: bianka.shymanska@uvlf.sk)

Sedenie pri jednom stole je možné pre 4 alebo pre 6 osôb.

Miesta pri stoloch budú obsadzované podľa hradenej sumy, t.j. pri zakúpení 4 vstupeniek bude hosťovi priradený stôl pre 4 osoby, ak nepožiada o iné obsadenie.

Lístky sú v ponuke do vypredania.