PhD. štúdium pre ŠP VVL, HP, F

Ústav Farmakológie Jesseniovej Lekárskej Fakulty v Martine, UK ponúka možnosť dennej formy PhD. štúdia v študijnom odbore FARMAKOLÓGIA (začiatok v akademickom roku 2016/17)

Aktuálne riešené oblasti výskumu:
Farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy v experimentálnych podmienkach:
-      Látkami zo skupiny polyfenolov
-      Látkami ovplyvňujúcimi aktivitu iónových kanálov
-      Látkami zo skupiny rastlinných polysacharidov

Ponúkame:
-      Zaujímavú vedeckú prácu na klinicky aktuálnej problematike
-      Vynikajúce podmienky na výskumnú prácu na pracovisku, ktoré je súčasťou novo-vybudovaného biomedicínskeho centra BioMed JLF UK
-      Možnosť prezentácie získaných výsledkov na zahraničných kongresoch, vedeckých pobytoch
-      Možnosť zapojenia sa do pedagogického procesu v rámci výučby predmetu Farmakológia na JLF UK
-      Možnosť ubytovania PhD. študentov v rámci ubytovacích kapacít JLF UK

Požiadavky:
-      VŠ vzdelanie lekárskeho, veterinárneho, farmaceutického alebo prírodovedeckého zamerania
-      znalosť anglického jazyka

V prípade záujmu kontaktujte:

Doc. RNDr. Soňu Fraňovú, PhD.
Ústav farmakológie JLF UK
Malá Hora 4A
03801 Martin

e-mail.: franova@jfmed.uniba.sk
tel.: +421432633602

Neváhajte, prihlášku je nutné podať do 16. mája 2016