TJ Slávia UVLF

Personálne obsadenie

Predseda TJ : PaedDr. Čižmárik Anton
Tajomník TJ a predseda ŠPV: PaedDr. Gajdošová Beáta
Predseda jazdeckého oddielu: MVDr. Martinček Miroslav
Predseda kynologického klubu: Lubíková Slavomíra
Predseda kanoistického oddielu: Dlugoš Tomáš
Predseda lukostreleckého oddielu: Ing. Majerčík Peter
Predseda basketbalového oddielu: Ing. Dorov Matúš, Ing.Gacík Juraj
Predseda kontrolnej komisie: MVDr. Pavľák Marián