Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia

Personálne obsadenie

Vedúca: Ráczová Eva, Ing.

Bašistová Helena
Behun Andrej
Bobáľ Ladislav
Borgoň Branislav
Fehér Igor
Děkanovský Ján
Gojdič Marian
Haring Peter
Kalina Marián
Kolenič Peter, Ing.
Kolumber Dušan
Koľvek Anton
Koľvek Anton st.
Kondáš Jaroslav
Kostovčík František, Ing.
Krajňák Vladimír, Ing.
Kupčo Slavomír
Lacková Tatiana, Ing. (MD) - zastupuje Kolenič Peter, Ing.
Markovič František
Mecko Ľubomír
Murcko Štefan, RSDr.
Prokopčák Mikuláš
Rácz Ladislav, Ing.
Sabóová Valéria
Sekerák Pavel
Sciranka Jozef
Smrčo Miroslav, Mgr.
Ščerba Peter
Švihura František
Takács Horňák František
Tiňo Vladimír
Tormaši Imrich
Vojakovič Dušan