Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Personálne obsadenie

Prednosta kliniky: MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD. - Personal page
MVDr. Edina Sesztáková, PhD.
MVDr. Vladimír Vrabec
MVDr. Peter Major, PhD.
MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD.
THP:
Monika Csökölyová
Veronika Tobiášová
Mgr. Ingrid Vrabcová

R:
Matej Grega
Juraj Štecho