Klinika prežúvavcov

Personálne obsadenie

Prednosta kliniky: prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dipl. ECBHM

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc., Dipl. ECBHM
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dipl. ECBHM
MVDr. Vladimír Hisira, PhD.
MVDr. Ján Pošivák, PhD.
MVDr. Gabriel Lazar, PhD.
MVDr. Iveta Paulíková, PhD.
MVDr. Csilla Tóthová, PhD.
RNDr. Jana Konvičná
RNDr. Mária Jesenská
Oľga Petriková
Mária Ihnačáková
František Kišiday
Ján Čuri
Štefan Vadas
Alžbeta Oravcová