Klinika ošípaných

Personálne obsadenie

Prednosta kliniky:
Prof. MVDr. Peter Reichel, CSc. 0908 976 819 peter.reichel@uvlf.sk
Sekretariát:
Elena Pavelková 0907 210 396 elena.pavelkova@uvlf.sk
Pedagogickí pracovníci:
Doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD. 0915 984 692 vladimir.macak@uvlf.sk
MVDr. Miroslav Húska, PhD. 0915 986 902 miroslav.huska@uvlf.sk
MVDr. Herbert Seidel, PhD. 0915 986 691 herbert.seidel@uvlf.sk
MVDr. Róbert Link, PhD. 0915 986 696 robert.link@uvlf.sk
MVDr. Jaroslav Novotný, PhD. 0915 986 697 jaroslav.novotny@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci:
MVDr. Katarína Bárdová, PhD. - MD 0907 778 024 katarina.kovacocyova@uvlf.sk
THP pracovníci:
Zlata Marholdová 0908 809 941 zlata.marholdova@uvlf.sk
Elena Pavelková 0907 210 396 elena.pavelkova@uvlf.sk
MVDr. Zuzana Krepelková    
R:
Agáta Pavelová    
Juraj Diškant 0915 992 257  
Drahoslav Durkaj 0915 992 257  
Doktorandi:
MVDr. Gabriela Čonková-Skybová   gabriela.conkova@student.uvlf.sk
MVDr. Petronela Kyzeková   petronela.kyzekova@student.uvlf.sk
 
Chodba pri laboratóriu 0915 290 557  
Laboratórium KO (Marholdová) 0915 697 724  
Ošetrovatelia kliník (KP+KO) 0915 984 589  
Ošetrovatelia kliniky  ošípaných 0915 992 257